Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zřícenina hradu Mitrov na Bystřicku

/
/
/
1196 ZobrazeníZřícenina hradu Mitrov leží jižně od obce Strážek na turistické trase vedoucí podél řeky Bobrůvky. Hrad Mitrov byl vybudován v průběhu osmdesátých let 13. století Demetery z Bukové, kteří po sobě taky své nové opevněné sídlo nazvali – Dimitrov, zkráceně také Mitrov.

V roce 1358 se na Mitrově uvádí jistý Bohuslav, který již v roce 1365 postupuje mitrovské zboží markraběti Janovi. Po hradě Mitrov se psal také Dobeš, jenž zde patrně vykonával funkci purkrabího. Hrad byl totiž zeměpanské zboží až do roku 1407, kdy byl prodán Hlaváčkovi z Ronova, který se psal po Mitrovu ještě v roce 1433, i když ho už v roce 1415 postoupil Vilému z Pernštejna.

V pozdějších dobách se o hrad Mitrov vlekly spory mezi pány z Ronova a Pernštejny. Rod Pernštejnů ale hrad i přes vleklé spory neopustil a držel ho až do roku 1589. Hrad ale pro Pernštejny neměl sídelní význam, chátral a roku 1588 se uvádí jako pustý. V období před Bílou horou patřil Mitrov Jindřichu Mitrovskému z Nemyšle, kterému ale byl roku 1623 zkonfiskován.

Později se dostává do rukou Šimona Kratzera ze Schönsperku, který jej okamžitě postupuje Hanuši Jakubu Magnisovi. Poslední zmínka o pustém hradu Mitrov pochází z doby převodu mitrovského majetku Janu Magnisovi v roce 1630.
Hrad se zachoval pouze torzálně, i přesto jsou zde zachovány zbytky hradeb a hlubokých příkopů, rozvaliny hradního paláce se zbytky klenutého schodiště do suterénů a hranolové hradební věže.

  • Facebook
  • Twitter