Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Prohlášení o cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že náš server využívá
pro svoji činnost tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožòuje webu zaznamenat informace o vaší návštìvì, například preferovaný jazyk a další nastavení.
Příští návštìva stránek tak mùže být snazší a produktivnìjší. Soubory cookie jsou dùležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitìjší.

Audiovizuální mediální služby
Provozovatelem služby www.vysočina-news.cz je společnost Revy HB, s. r. o., se sídlem U Šlapanky 3569, 580 01 Havlíčkùv Brod, Ič: 05251320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 37428 , tel.: + 420 724 767 164, e-mail: redakce@vysočina-news.cz.
Na základì § 6 zákona č. 132/2010 Sb. sdìlujeme uživatelùm služby Foto-Video, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Autorská práva
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, rozmnožování a šíření jakýmkoli zpùsobem bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
V případì zájmu o přebírání dat portálu Vysočina-news.cz kontaktujte redakci: redakce@vysočina-news.cz.