Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Začátek listopadu patřil i na Vysočině vzpomínce na zesnulé

/
/
/
576 ZobrazeníSvátek Všech svatých, neboli Dušičky, jak se svátku také lidově říká, připadá na 2. listopadu. V tomto období také Keltové oslavovali v noci z 31. října na 1. listopadu svůj svátek Samhain.

Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. V tento den bylo údajně možné potkat své zesnulé. Světlo které lidé zapalovali mělo duším mrtvých ukázat cestu. Věřili také, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy.

První zmínky o oslavě Dušiček pocházejí z 10. století. Kdy tuto tradici zavedl v roce 998 Opat Odillo z Cluny. V dnešní době jsou Dušičky vnímány jako tradiční český svátek křesťanského charakteru, který však uznává i většina nevěřících. Stále častěji se i u nás objevují náznaky oslav Halloweenu, který je vnímaný spíše jako svátek komerce a expandoval k nám z Ameriky. K nelibosti řady odpůrců u nás stále více zdomácňuje.

  • Facebook
  • Twitter