Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tuberkulózy loni rekordně ubylo. Na Vysočině počet mírně vzrostl

/
/
/
610 ZobrazeníPočet nemocných tuberkulózou se v Česku vůbec poprvé v historii dostal pod 400 případů za rok. Lékaři ale varují před předčasným optimismem, pokles může mít na svědomí to, že se nemocní kvůli koronaviru loni vyhýbali nemocnicím obloukem, a případy tak „doběhnou“ později. Vysočina zaznamenala meziročně nárůst z jedenácti na čtrnáct případů.

Čísla na Vysočině ale patří dlouhodobě spíše k českému průměru a jsou nižší než v letech 2015 a 2016 nebo v roce 2018, kdy se v regionu vyskytlo na dvě desítky nakažených.

Plicní lékaři každoročně zveřejňují čísla při Světovém dnu boje proti tuberkulóze, který je 24. března – letos přesně 139 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc zvanou tuberkulóza.

Počet hlášených TBC podle krajů*
Kraj PHA STČ PLZ KV ÚST LIB HK PAR VYS JM OLM ZL MS ČR
Počet 2015 definitivní 115 52 16 31 10 53 23 21 18 18 68 25 12 56 518
na 100 000 9,1 3,9 2,5 5,4 3,4 6,4 5,2 3,8 3,5 3,5 5,8 3,9 2,1 4,6 4,9
Počet 2016 definitivní 105 62 11 49 14 46 29 22 31 18 47 24 14 45 517
na 100 000 8,3 4,7 1,7 8,5 4,7 5,6 6,6 4,0 6,0 3,5 4,0 3,8 2,4 3,7 4,9
Počet 2017 definitivní 95 49 16 44 8 55 22 27 29 13 66 21 15 45 505
na 100 000 7,4 3,6 2,5 7,6 2,7 6,7 5,0 4,9 5,6 2,6 5,6 3,3 2,6 3,7 4,8
Počet 2018 definitivní 96 58 14 34 6 55 16 19 19 20 48 17 5 37 444
na 100 000 7,4 4,3 2,2 5,8 2,0 6,7 3,6 3,5 3,7 3,9 4,1 2,7 0,9 3,1 4,2
Počet 2019 definitivní 107 65 12 36 12 47 17 21 27 11 49 11 16 33 464
na 100 000 8,1 4,7 1,9 6,1 4,1 5,7 3,8 3,8 5,2 2,2 4,1 1,7 2,7 2,7 4,3
Počet 2020 k 12. 3. 2021 (vč. ISBT) 99 33 15 25 12 28 10 18 16 14 40 12 10 29 361
na 100 000 7,5 2,4 2,3 4,3 4,1 3,4 2,3 3,3 3,1 2,7 3,4 1,9 1,7 2,4 3,4
*krajem je míněn kraj bydliště/pobytu

„Kvůli současné situaci k nám nechodí ani rizikoví pacienti. Pak se setkáme s takovým případem, kdy k nám přišel Litevec s podezřením na koronavirus, a my místo toho objevili tuberkulózu ve velmi pokročilém stadiu. Na ni bohužel později i zemřel. Myslíme si, že se v dalších letech budeme setkávat s více případy pokročilých tuberkulóz,“ říká lékařka Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Podle lékařky virus komplikuje péči o nemocné tuberkulózou i jinak – ten, kdo má podezření na tuberkulózu musí zůstat oddělený od ostatních tuberkulózních pacientů do doby, než se u něj prokáže, že je covid negativní. „Vytváříme tak izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Proto máme rozdělené i týmy sester,“ vysvětluje Martina Vašáková.
Podle předběžných dat národního registru TBC loni onemocnělo 361 lidí, v roce 2019 jich bylo 464. „Tuberkulózu se díky pečlivé práci plicních lékařů daří držet pod kontrolou, ale u této nemoci platí, že byla před covidem a bude i po něm,“ říká primář Milan Sova, předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO). A stejně jako ostatní odborníci i on předčasně nejásá nad nízkými čísly. „Vidíme to u všech dalších chorob – lidé se nenechají vyšetřovat, bojí se nákazy v nemocnicích. Jejich nemoci pak pokročí natolik, že se v té nemocnici nakonec stejně potkáme, jen v mnohem hůře řešitelných stadiích,“ dodává.
Na pokles počtu případů má podle lékaře Jiřího Wallenfelse, vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, vliv mix faktorů. Například omezení cestování a návštěv v rodinách, v nichž se tuberkulóza často přenáší. „Meziročně klesl počet nemocných cizinců o více než dvacet případů na 115, nejčastěji to byli Ukrajinci, Vietnamci a překvapivě Indové – těch bylo loni 16, převážně v Praze a na jižní Moravě,“ komentuje Jiří Wallenfels. Počet Indů v ČR v posledních letech obecně roste, ale výskyt tuberkulózy u nich „vystřelil“ až loni. Dva roky předtím naopak klesl na čtyři a dva případy. Podle pneumologů se pacienti z Indie, často zaměstnaní jako kuchaři v restauracích, na „tuberkulózních“ odděleních vyskytují pravidelně. Zatím nikdy se však na pomyslném žebříčku počtu nemocných cizinců nedostali mezi první tři národnosti, přední místa obvykle patří kromě Ukrajinců a Vietnamců, Slovákům, Rumunům či Mongolcům.
Pokles TBC byl podle Jiřího Wallenfelse celosvětový, vliv na něj měla, jako u řady jiných respiračních infekčních nemocí, protiepidemická koronarovirová opatření či omezený vstup agenturních pracovníků, kteří přijíždějí do ČR za prací. Ti bývají kvůli nedostatečným zdravotním kontrolám při příjezdu do republiky relativně častým zdrojem nákazy. Čísla do jisté míry deformuje zahlcenost hygien a lékařů, kteří mají případy tuberkulózy do registru hlásit. „Evidence nemocných do národního registru TBC je v některých krajích opožděná. Nicméně lze s jistotou čekat, že počet případů tuberkulózy na sto tisíc obyvatel za rok poprvé klesne pod čtyři případy,“ říká Jiří Wallenfels. Mezi 361 nahlášenými případy převažují muži nad ženami v poměru asi 2,2:1, průměrný věk nemocných je 51 let, dva případy tuberkulózy našli lékaři u dětí do patnácti let. Loni na tuberkulózu zemřelo 19 lidí.
Koronavirová pandemie zbrzdila v oblasti kontroly tuberkulózy řadu rozjednaných projektů. Plicní lékaři chtěli například otevřít diskuzi na téma délky hospitalizace a izolace lidí s tuberkulózou. A projednat, zda by pro zdravotní systém nebylo výhodnější některé pacienty nechat doma za dodržení protiepidemických opatření a pravidelných kontrol. Covid-19 zastavil také vyjednávání pneumologů s Ministerstvem zdravotnictví o vzniku registru latentní tuberkulózy. „Registr měl zmapovat všechny rizikové pacienty, kterých se nebezpečí vzplanutí tuberkulózy v souvislosti s jinou léčbou mohlo týkat. Nyní jsou ale všichni zahlceni pandemií a na nic jiného nezbývá čas,“ dodává prof. Vašáková.

  • Facebook
  • Twitter