Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou odstartovala

/
/
/
1276 ZobrazeníNa konci května začala ve Světlé nad Sázavou rekonstrukcí křižovatky silnic II/150 a II/347 první etapa revitalizace náměstí. Nejprve projde rekonstrukcí křižovatka ve směru do Lánecké ulice, podle předpokladu by se mohla doprava ve směru na most vpustit na začátku měsíce srpna 2021. Plynule dál bude rekonstrukce pokračovat směrem do Sázavské ulice s uzavírkou Jelenovy ulice. Stavbu provádí společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

„V tuto chvíli jsou odstraněny vrstvy asfaltové komunikace a pracuje se na výstavbě dešťové kanalizace sloužící k odvodnění komunikací a zpevněných ploch na náměstí a na propojení dešťových svodů přilehlých nemovitostí v ulici Jelenova.
Při odkrývání podkladových vrstev komunikace bylo zjištěno, že už v hloubce 90 cm pod povrchem se nachází skalnaté podloží. Vzhledem k množství sítí uložených v komunikaci a také kvůli tvrdosti skály bylo třeba určitou dobu postupovat bez pomoci těžké techniky. Z důvodu skalnatého podloží řeší projektant v současné době změnu projektu v objektu dešťové kanalizace, což by pomohlo urychlit výstavbu jak vlastní komunikace, tak následných stavebních objektů. Nové řešení však může mít za následek dřívější uzavírku Jelenovy ulice,“ popsala tisková mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.
Po výstavbě dešťové kanalizace budou probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí, výstavbě veřejného osvětlení, práce na podkladních vrstvách komunikace, pokládány budou obruby budoucích chodníků. Ve druhé části realizace první etapy se za křižovatkou směrem do Sázavské ulice uskuteční navíc i rekonstrukce části splaškové kanalizace a vodovodu.
„Velmi se všem občanům, a zejména obyvatelům přilehlých nemovitostí, omlouváme za velký hluk způsobeným lámáním kamene. Je přáním nejen naším, ale i stavební firmy, aby skalnaté podloží nahradil lépe rozpojitelný materiál a výstavba se tak dostala do plánovaného harmonogramu prací,“ uzavřela Blanka Sedláková.

S revitalizací náměstí souvisí i uzavírky silnic pro veškerou dopravu. Rádi bychom v této souvislosti uvedli, že objízdné trasy týkající se uzavírky křižovatky silnic II/150 a II/347 jsou řádně označeny dle Rozhodnutí o povolení uzavírky, vedeném pod č.j. MSNS/8074/2021/OD-6U-Ko a jsou pravidelně kontrolovány. Je třeba brát v potaz, že objízdná trasa pro vozidla musí být vždy vedena po komunikacích, které svou únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací. Proto je doprava z okolních měst odkloňována po silnicích splňujících tato kritéria. Přes město Světlá nad Sázavou není objízdná trasa vedena, tedy ani značena (oranžové šipky).

Jedním ze vstřícných kroků města vůči občanům byla snaha zajistit možnost dostat se v případě nutnosti autem přes most. Veřejnou vyhláškou byla stanovena přechodná úprava provozu č.j. MSNS/8254/2021/OD-33SDZ-TIM týkající se ulice Pěšinky, kterou mohou projet vozidla do 2 m šířky a 2,5 t váhy. Bohužel, již během prvních dní touto cestou projížděla vozidla, která svými parametry těžce překračovala stanovenou hranici. Proto začal zvýšený dohled na BESIP ze strany Policie ČR a Městské policie v ulici Pěšinky.

Rádi bychom touto cestou požádali o pochopení a respekt k omezením. Nebudou tu přeci napořád. Vždyť odměnou za nynější nekomfort nám bude nové krásné náměstí. Naopak poděkování patří obyvatelům ulice Pěšinky, kteří jsou nuceni strpět zvýšený provoz v jinak velmi klidné části města.

  • Facebook
  • Twitter