Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nové trendy a technologie na jihlavské vysoké škole

/
/
/
733 ZobrazeníVysoká školy polytechnická Jihlava (VŠPJ) Katedra technických studií pořádá ve spolupráci s agenturou CzechInvest ve středu 27. listopadu konferenci Trendy a technologie 2019.

Souběžně s touto konferencí proběhne na půdě školy Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl, kde mohou podnikatelé konzultovat své záměry s dotačními tituly z nejžádanějších operačních programů OP PIK, OP ŽP, Fond Vysočiny, služby CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu, Úřadu práce, ČMZRB ad.

Konferenci zahájí v 9.30 rektor VŠPJ Václav Báča spolu se zástupcem Evropské komise v ČR Pavolem Kukučkou a ředitelkou regionální agentury CzechInvest Adélou Lánovou. Poté budou následovat prezentace jednotlivých projektových aktivit Katedry technických studií včetně prohlídek laboratoří.
„Na této konferenci chceme prezentovat výsledky spolupráce s průmyslovými partnery a představit naše schopnosti a dovednosti nejen studentům technických oborů, ale i průmyslovým partnerům“ sdělil za VŠPJ Zdeněk Horák, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a zároveň vedoucí Katedry technických studií.
V rámci programu konference proběhne v 11.00 vyhlášení vítězů soutěže pořádané agenturou CzechInvest Začínáme v Kraji Vysočina.
V odpolední části programu se budou zástupci VŠPJ a IBM věnovat i projektu P-TECH, k jehož realizaci si společnost IBM ve střední Evropě přizvala Kraj Vysočina s partnery, mezi které patří i Vysoká škola polytechnická Jihlava.

  • Facebook
  • Twitter