Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská vysoká škola přechází na distanční výuku

/
/
/
1032 ZobrazeníVýuka na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) bude od pondělí 5. 1října probíhat distančně. Ke změně formy výuky dochází na základě nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (KHS).

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace na území kraje byla zakázána studentům osobní přítomnost na výuce v období od 5. do 18. října. Povoleny zůstávají nadále individuální konzultace, návštěvy knihovny, laboratorní, experimentální a umělecké práce do 15 osob, zkoušení do deseti lidí, klinická a praktická výuka a praxe. „Na základě zkušeností z jara jsme plně připraveni zajistit kvalitní distanční výuku ve všech programech a oborech. Výuka online bude probíhat podle rozvrhu, který si studenti navolili na začátku semestru,“ uvedla prorektorka pro studium Jana Borůvková.

V souvislosti s druhou vlnou pandemie koronaviru potřebuje krajská hygiena nutně posílit kapacitu. Dohodla se proto s VŠPJ na spolupráci studentů při trasování kontaktních osob lidí pozitivně testovaných na COVID-19. Škola poskytne dobrovolníkům z řad studentů učebnu vybavenou notebooky a sluchátky. Na práci se systémem je proškolí přímo na místě pracovníci KHS, kteří vysvětlí, jak bude telefonický kontakt s osobami z databáze probíhat. Na výzvu o zapojení do dobrovolnické činnosti zareagovala během několika hodin už zhruba desítka studentů. Jedná se o studenty z různých kateder a ročníků, prezenční i kombinované formy. Někteří se připravují ke státnicím, a přesto jsou ochotni vedle studia, zaměstnání a péče o rodinu ve svém volném čase dojíždět pomáhat. Trasovat by studenti měli začít už během příštího týdne.

  • Facebook
  • Twitter