Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zahradní terapie je přínosem jak v Rose, tak i v Nese

/
/
/
902 ZobrazeníNa začátku se pracovnice denních stacionářů Rosa a Nesa, které patří mezi služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, zúčastnily vzdělávání na téma Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Kurs vedli zkušení pracovníci Chaloupky, o. p. s., v centru v Balinách.

„Terapie není jen prací na zahradě, ale nabízí i řadu dalších možností a aktivit, které jsou vhodné pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se lépe, jak psychicky, tak i fyzicky,“ popisuje jedna z účastnic vzdělávacího programu Michaela, pracovnice stacionáře.
„Pomocí zahradní terapie dochází k aktivizaci a stimulaci všech smyslů, zapojují se různá centra mozku, což vede ke zlepšování koncentrace, paměti, uvolnění. Zlepšuje se jemná i hrubá motorika, klient může pracovat s kousky přírodních materiálů, zkouší různé povrchy a rostlinné struktury jako mech, duté stonky, kamínky, šišky. Nehledají se žádné složitosti, vše vychází z přírodnin a jednoduchosti. Pomocí činnosti lze zmírnit projevy agresivity, zlepšit koncentraci, nabídnout relaxaci. Kontakt s přírodou přináší klientům klid a uvolnění,“ sděluje svoje postřehy další z účastnic Kateřina, pracovnice stacionáře.
Pracovnice obou stacionářů se seznámily se základy terapie v zahradě, s animoterapií, s aktivitami v zahradě a s různými pomůckami, které mohou při zahradních činnostech využít. Mezi ně patří například ergonomické nářadí.

Zahradní terapie


V rámci školení byly nabídnuty různé praktické příklady zahradní terapie, které si mohli účastníci prakticky vyzkoušet. Uživatelé i zaměstnanci obou zařízení se těší, až budou moci nové aktivity vyzkoušet v praxi. Rosu i Nesu totiž čeká rozsáhlá úprava zahrady, která má klientům zprostředkovat zmíněné aktivizační, odpočinkové a terapeutické prvky.
„Jsem moc ráda, že jsem se školení zúčastnila. Bylo velmi podnětné a bylo velmi dobře načasované, protože díky blížící se rekonstrukci zahrady budeme moci už brzy využít v praxi různé aktivity a činnosti, které jsme se na kurzu naučily,“ shrnuje Lucie, sociální pracovnice z Rosy.

  • Facebook
  • Twitter