Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby: Přála bych si, aby lidé věděli, že nejsou na všechno sami.

/
/
/
870 ZobrazeníBarbora Hadrous působí od roku 2015 jako vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby, kterou zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V rozhovoru přibližuje činnost služby.

Barboro, můžete nám představit péči, kterou v zařízení poskytujete?
Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí pacientů, kteří z různých důvodů nemohou dojet k lékaři. Naše služba jim ušetří náročné přesuny sanitními vozy či zajištění převozu rodinou. Mezi nejčastější úkony patří převazy ran, odběry krve, které jsou často využívány pro praktické lékaře, ale i interní nebo diabetologickou ambulanci, ošetřovatelskou rehabilitaci po úrazech či cévních mozkových příhodách, péči o stomie, porty a mnoho dalších zdravotních úkonů.

Pokud rodina Vaši péči potřebuje, jak vás může zkontaktovat, případně co ještě bude potřebovat?
Je třeba požádat svého ošetřujícího lékaře, který posoudí zdravotní stav pacienta a nám sestřičkám naordinuje, jakou péči máme poskytovat a v jakém rozsahu. Je také dobré, když rodina nebo přímo pacient ví o našich službách a v případě hospitalizace si nechá vystavit poukaz na následnou péči přímo v nemocnici. Péče tak navazuje bez přerušení, což napomáhá lepším výsledkům. V případě dotazů je možné navštívit mě po telefonické domluvě na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou ve třetím patře nebo zkontaktovat na telefonním čísle 777 755 435.

A nyní pro případné zájemce: kolik vaše péče stojí?
Naše péče je poskytována zdarma, přesněji řečeno je plně hrazená ze zdravotního pojištění.

Poskytujete zdravotní službu i o víkendech či v noci?
Službu poskytujeme na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Pokud tedy máme naordinované výkony o víkendu či ve večerních hodinách, péči zajistíme. Také spolupracujeme s Domácí hospicovou péčí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kde se podílíme na zajištění pohotovostí u pacientů v závěrečné fázi života. Tam je často zdravotní péče potřeba i v noci.

Kde mohou lidé vaše ošetřovatelky potkat? Kolik jich máte v týmu?
Zdravotní sestřičky je možné potkat prakticky kdekoliv napříč bývalým okresem Žďár nad Sázavou. Péči zajišťujeme na Žďársku, Novoměstsku a Velkomeziříčsku. Jsem ráda, že díky Tříkrálové sbírce máme dostatek aut a můžeme se tak k našim pacientům bez problémů dostat za každého počasí. Právě teď, kdy přichází zima, si to uvědomuji víc než v předchozím období. V týmu mám celkem třináct zkušených zdravotních sestřiček, kterých si za jejich práci nesmírně vážím. Práce v domácím prostředí je oproti nemocnici mnohem náročnější, protože jediné zázemí, které máte, je právě vaše auto. Spoléhat se tak musíte jen sama na sebe.

Na počátku fungovala ošetřovatelská péče společně s pečovatelskou. Později se obě tyto služby od sebe oddělily. Jaký je mezi vámi rozdíl?
Ošetřovatelskou péči bych raději nazývala domácí zdravotní péčí. Pak by byl rozdíl na první pohled patrnější. Tým je složený ze zdravotních sester a už ve vašem prvním dotazu jsem zmínila péči, kterou nejčastěji poskytujeme. S Charitní pečovatelskou službou však úzce spolupracujeme, protože potřeby našich pacientů mnohdy nejsou jen ty zdravotní. Pokud během naší péče zjistíme, že by se hodilo, kdyby kolegyně obstaraly nákup, zajistily osobní hygienu, dovezly oběd nebo s nimi zašly na kontrolu k lékaři, předáváme kontakty nebo se snažíme rovnou návaznost obou služeb domluvit. Tato služba je však už částečně uživateli hrazená. Lze na ni ale použít příspěvek na péči, na který mají lidé, o které se staráme, nárok.

Zdravotních sester je v tuto chvíli nedostatek. Jak je tomu u vás? Potýkáte se i vy s tímto problémem?
V tuto chvíli musím s radostí a s vděkem říci, že co se týká personální situace, máme se dobře. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.

Barboro, Vaše práce je současně i posláním. Co vás na vaší pracovní náplni baví?
Každý den je jiný a přináší mi nové zkušenosti, zážitky. Přináší mi ale také pokoru ke stáří a nemocem. Uvědomuji si, že nikdo z nás nevíme, co nás kdy potká.

Blíží se Vánoce. Je nějaké profesní přání, které byste ráda, aby se splnilo?
Především bych byla velmi ráda, kdyby veřejnost věděla o našich službách, o možnostech, které mají, když ze dne na den spadnou do tíživé situace. Byla bych ráda, aby věděli, že nejsou na všechno sami. Mají se kam obrátit a my jim pomůžeme. Ráda bych také touto cestou poděkovala všem spolupracujícím lékařům a popřála jim i našim stávajícím i budoucím pacientům a jejich rodinným příslušníkům klidné prožití blížících se svátků.

  • Facebook
  • Twitter