Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2018 skončil Kraj Vysočina pátý

/
/
/
2124 ZobrazeníVýzkum Místo pro život prokázal, že nejlepší podmínky na pracovním trhu, výborné úrovni vzdělávání, výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití nabízí v České republice Královéhradecký kraj, druhý se umístil Zlínský kraj a třetí Hlavní město Praha. Kraj Vysočina skončil pátý.


V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v regionu jednu z nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v České republice.

Na Vysočině si lidé pochvalují bezpečnost
Kraj Vysočina poskytuje svým obyvatelům pocit bezpečí. Ti jsou v rámci celé České republiky vůbec nejspokojenější s mírou kriminality, objasněností trestných činů, ale i dopravní nehodovostí. Lidé zde nemají problémy budováním občanské společnosti, například prostřednictvím nejrůznějších spolků či dobrovolných sdružení. Asi nepřekvapí, že se místní ve výzkumu velmi pozitivně vyjádřili k ekologii a životnímu prostředí v místě bydliště. Naopak ne úplně přesvědčivé výsledky sklidil kraj u místních obyvatel za možnosti pro volnočasové aktivity, ať už se jedná o kulturní nebo sportovní akce. Podprůměrná je rovněž spokojenost lidí s pracovními podmínkami a výší mezd. Tvrdá data ukazují, že Kraj Vysočina má nejvíce dobrovolných hasičů, obyvatelé jsou disciplinovaní a chodí k volbám. Kraj se však potýká s nedostatkem lékařů a také zastoupení vysokých škol je zde minimální, takže většina vysokoškoláků musí dojíždět jinam.

Výsledné pořadí krajů za rok 2018
1. Královéhradecký kraj
2. Zlínský kraj
3. Hlavní město Praha
4. Jihomoravský kraj
5. Kraj Vysočina
6. Liberecký kraj
7. Jihočeský kraj
8. Plzeňský kraj
9. Pardubický kraj
10. Olomoucký kraj
11. Moravskoslezský kraj
12. Středočeský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už osmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

  • Facebook
  • Twitter