Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve čtvrtek vysvětí sousoší u kostela na Jánském kopečku v Jihlavě

/
/
/
251 ZobrazeníObnova sousoší Kalvárie u kostela sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku v Jihlavě byla po měsíci a půl dokončena. Obnovenou památku vysvětí farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě ve čtvrtek 27. července od 16.00.

 Na Jánském kopečku byl obnoven další kousek významné jihlavské historie – sousoší Kalvárie. Dílu jihlavského sochaře Jana Prchala z roku 1791 se restaurátoři pod vedením Otakara Marcina ml. věnovali měsíc a půl. Obnova stála 195 tisíc korun a na jejím financování se podílelo statutární město Jihlava společně s Krajem Vysočina. Vysvěcení sousoší se uskuteční 27. července od 16.00 a postará se o něj farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě.

„Náročné restaurování bylo provedeno velmi odborně a dle požadavku orgánu státní památkové péče,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče Dana Závodská. Sousoší na tomto místě stojí až od roku 1924, dříve bylo umístěno na dnešním hřbitově Na Kalvárii. Expresivně pojatý soubor zobrazuje nepříliš obvyklou kompozici, kde Ukřižovaného Krista doprovází postavy dvou lotrů.

Obnova kostela
V letošním roce začala také obnova kostela sv. Jana Křtitele. Tesaři prozatím pracují na obnově střešního pláště, kde bude smrkový šindel vyměněn za modřínový. Po dokončení na střešním plášti a sanktusníku bude obnova pokračovat odvlhčením kostela, obnovou kamenných prvků, restaurováním vitráží, mobiliáře a dalších. Obnova střechy vyjde přibližně na 3,5 mil. Kč a bude trvat přibližně tři roky, zhotovitelem je Tesařství Břetislav Kocián.

  • Facebook
  • Twitter