Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Přednáška o archeologii Telčska

/
/
/
208 ZobrazeníTelčské muzeum hostí ve čtvrtek 9. května od 17.00 přednášku Davida Zimoly nazvanou Archeologie Telčska. Věnovat se bude archeologickému bádání na území mikroregionu Telčsko a pořádá ji Muzejní spolek v Telči ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava u příležitosti vydání stejnojmenné publikace, kterou finančně podpořilo Město Telč.

Na přednášce David Zimola odprezentuje archeologické nálezy shromažďované v depozitáři telčského muzea od 19. století i novodobé archeologické výzkumy města Telče a jeho okolí. Zaměří se na výzkumy prováděné na území samotného města, jeho domů, zámku nebo zvláštního sídelního útvaru – opevněné polohy (dvorce) v místech románské věže sv. Ducha.
Hlavní pozornost bude věnovat zatím největšímu archeologickému odkryvu dna Staroměstského rybníka s objevem nejstaršího stálého osídlení na katastru Telče z přelomu 12. a 13. století. Jen okrajově pak budou prezentovány výzkumy blízkého hradu Štamberka (k. ú. Řásná) a premonstrátského kláštera v Nové Říši. Přednáška je také věnována stálé expozici otevřené v loňském roce ve sklepních prostorách telčské radnice (nám. Zachariáše z Hradce č. 10), zbudované u příležitosti 30. výročí zápisu města na seznam památek UNESCO.

  • Facebook
  • Twitter