Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály představí nová publikace

/
/
/
875 ZobrazeníTelčské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo téměř tří set stránkovou publikaci svého pracovníka Petra Koukala Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály. Její autor se zabývá dvěma nejvýznamnějšími barokními varhanářskými školami českých historických zemí.

Kniha přináší nový úhel pohledu – činnost a význam brněnských a loketských mistrů a zvláštnosti jejich varhan (zejména píšťal) jsou dokumentovány a hodnoceny s důrazem na zkoumání jejich zvukové stránky.
Obě varhanářské školy už dlouhá léta považujeme za to nejlepší, co přineslo barokní varhanářství českých zemí a co nás úspěšně prezentuje i v evropských souvislostech. Není to jen pro řemeslné či výtvarné kvality jejich varhan, nýbrž i kvůli jejich zvukové charakteristice. Ta se skutečně do velké míry vymyká standardu ostatní dobové produkce.
„Publikace je svou novostí, aktuálností a novými pohledy na zvukotvorné faktory velkým přínosem pro odbornou veřejnost. Prohlubuje naše znalosti zvukových ideálů obou škol v návaznosti na dosavadní literaturu.“, konstatuje jeden z recenzentů publikace Zdeněk Otčenášek. Podobně hodnotí práci Petra Koukala i znalec moravských varhan Jiří Sehnal.
Zájemci v textu a zejména v příloze najdou výsledky nově provedené terénní dokumentace píšťalového fondu 14 nástrojů, která byla zaměřena na tradiční i nově zjišťované zvukotvorné faktory (Bohušovice nad Ohří, Bochov, Brno, Bulhary, Dub nad Moravou, Kladruby, Němčice, Olomouc-Svatý Kopeček, Olomouc – Klášterní Hradisko, Planá u Mariánských Lázní, Polná, Praha, Střílky, Zlatá Koruna, Žďár nad Sázavou). Do popředí zájmu výzkumu se dostal dosud nezkoumaný konstrukční a zvukotvorný parametr, který autor publikace nově identifikoval – tzv. nálitky na píšťalových jádrech. Ty, na rozdíl od jiných barokních varhanářů, jsou pro obě školy typické a svým způsobem ojedinělé. Předkládané výsledky to potvrzují.

V rámci speciálního průzkumu při terénní dokumentaci se poprvé podařilo získat poměrně reprezentativní soubor detailních údajů o dalším důležitém zvukotvorném faktoru, kterým je materiální složení kovové směsi na výrobu píšťal. Zjištění, že typickým prvkem píšťal obou škol je typ jádra s nálitkem, vedlo k prohloubenému studiu a výzkumu tohoto dosud nepopsaného zvukotvorného faktoru. Akustickým měřením na experimentálních píšťalách bylo možné prokázat jeho vliv na charakter a jedinečnost zvuku. Průzkum referenčních píšťal, který autor publikace prováděl na území pěti sousedních států (Česká republika, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko) přinesl první soustavnější pohled na tuto problematiku ze širšího hlediska. Na jeho základě bylo možné formulovat vstupní tezi o dobovém slohovém šíření uvedeného faktoru ve varhanářství v oblasti celé střední Evropy. Současně to svědčí o pravděpodobných vlivech, kterými zakladatelé obou varhanářských škol procházeli a které spoluvytvářely jejich zvukové ideály. Předkládané výsledky jsou dobře využitelné i ve vlastní restaurátorské a památkové praxi.
Publikace Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály je výsledkem tříletého výzkumného projektu Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy (GAČR), jehož řešitelem byl autor nové knihy. Je možné ji zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6) nebo ji objednat na e-shopu Národního památkového ústavu. Její cena je 450 Kč.

  • Facebook
  • Twitter