Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě se stále sázejí nové stromy

/
/
/
539 ZobrazeníAž do zámrazu půdy se budou letos na podzim po Jihlavě sázet nové stromy. Půjde převážně o alejové listnáče, ovocné stromy a také o víc než patnáct set nových keřů.

Výsadby po Jihlavě stále probíhají
Sázení stromů může být realizováno do zamrznutí půdy, protože se listnaté stromy ve specializovaných školkách dobývají až po opadu listů, tedy v době, kdy jsou už ve vegetačním klidu. Vzhledem k průběhu letošního roku začala výsadba stromů v polovině listopadu, kdy byly dovezeny první stromy. Keře jsou vysazovány od října, protože se pěstují v květináčích a mohou být sázeny i v době vegetace.

„Vláhově byl prozatím letošní rok srážkově mírně nadprůměrný, takže nyní je půda dostatečně zásobená vodou, což stromům prospívá,“ uvedla Martina Brandová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Problémem je podle ní stále nepravidelné rozložení srážek a nedostatek vhodných ploch s přirozeným zasakováním, kde by se voda zadržela, a s tím spojený rychlý odtok srážkové vody ze zpevněných ploch do vodotečí.

Letos na podzim by měli správci zeleně v Jihlavě vysázet celkem 118 kusů alejových stromů s balem. „Půjde převážně o listnaté stromy určené orgánem ochrany přírody jako náhradní výsadba za pokácené stromy. Dále pak 24 kusů ovocných stromů, 58 kusů prostokořenných sazenic, převážně jehličnanů, a také 1525 kusů keřů,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky pro oblast životního prostředí Vít Zeman a doplnil, že kromě stromů a keřů byly ještě vysázeny trvalkové záhony s cibulovinami.

Lokality výsadeb
Výsadby jsou umisťovány po celém městě. Jeden strom (viz foto) minulý týden vysadili také v parku za budovou jihlavské radnice v ulici Hluboká. Nejvíce keřů vysázeli na Ústředním hřbitově, na parkovišti P+R v ul. Žižkova a také na dopravním hřišti. Mezi místa s největší koncentrací vysázených stromů patří např. cyklostezka R08 na Bedřichově, kde přibylo 23 ovocných stromů (8 kusů staré odrůdy hrušní, 8 kusů jabloní a 7 kusů třešní) nebo lesopark Helenín, kde je 14 nových stromů (mezi nimi rarity např. jinan dvoulaločný nebo kaštanovník setý). U parkoviště P+R je šest třešní ptačích.

Druhy stromů a keřů
Jehličnaté stromy: smrk omorika, jedle bělokorá, borovice lesní, borovice vejmutovka, jinan dvoulaločný.
Listnaté stromy: různé kultivary třešní, které se liší barvou a dobou květu, způsobem růstu a tvarem koruny, dále tím zda mají či nemají plody, různé kultivary javoru mléče (liší se barvou listů, tvarem koruny, vzrůstností), z původních druhů jsou to javor klen, lípa srdčitá, lípa velkolistá, dub letní, habr obecný, dále jsou to okrasné hlohy, jírovce apod.

Keře: jehličnatý tis červený a z keřů okrasných listem, květy nebo plody např. mochna křovitá, tavolník japonský, hlohyně šarlatová, kdoulovec nádherný, dřišťál Thunbergův nebo např. růže svraskalá.

  • Facebook
  • Twitter