Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Týmy žďárské charity pomáhaly o víkendu na Moravě. Pomoc pokračuje i nadále

/
/
/
548 ZobrazeníO víkendu vyrazily do tornádem zasažených oblastí tři dvoučlenné týmy pracovníků žďárské charity, určené pro pomoc při mimořádných událostech, aby pomohly při prvním mapování škod a potřebné pomoci na Hodonínsku a Břeclavsku, které ve čtvrtek minulého týdne zasáhlo ničivé tornádo. Jejich úkolem bylo provést sociální šetření v jednotlivých domácnostech a zjistit tak podrobnosti o rozsahu vzniklých škod.

Každý tým složený ze dvou pracovníků žďárské charity posílil ještě krizový intervent z řad hasičů a policie. Během jednoho dne navštívil zhruba 50 domácností. Získané informace zaznamenávali do tištěných dotazníků. Ty pak předali na ústředí Diecézní charity Brno k elektronickému zpracování, které vyústí v následnou finanční podporu vycházející z výtěžku sbírky na podporu Hodonínska a Břeclavska. Stav jejího účtu vykazuje ke dni 28. června 2021 (17.00) úctyhodných 197 724 774 Kč.

„Situace na jižní Moravě je naprosto nepředstavitelná. Ta realita je horší, než dokáže ukázat televize či internet. Zároveň na místě panuje obrovská solidarita a soudržnost. Do každého domu přijeli pomáhat přátelé, rodina, dobrovolníci, kolegové. Je to až neuvěřitelné. V současné době se snažíme obejít všechny domy a ubezpečit se, že se všem dostává pomoci. Rovněž zjišťujeme informace, co všechno lidé aktuálně potřebují tak, aby materiální i finanční pomoc mohla být zajištěna účelně a rychle,“ uvedla Martina Horníčková, koordinátorka týmů pro Mimořádné události Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Charitní týmy v současné době působí v zasažené oblasti i nadále a dle potřeby povolávají jednotlivé pracovníky, které sdružuje Diecézní charita Brno, aby na místě průběžně vypomáhaly.

„Předpokládáme, že pomoc ze strany naší charity bude dlouhodobějšího rázu. Jsme v kontaktu i s vedením Oblastní charity Hodonín a Břeclav a snažíme se jim vypomoci v jejich akutních potřebách. V neděli odpoledne jsme byli například požádáni o pomoc se zajištěním baget pro pomáhající. Během chvilky se nám díky vstřícnosti bystřické firmy Gurmán Lahůdky podařilo se tak zajistit 280 baget a odeslat je na místo. Dalších 240 baget jsme na místo vyslali v pondělí,“ informuje Jana Zelená, ředitelka žďárské charity.

Na místě působí i dobrovolníci Diecézní charity Brno, kteří vypomáhají s přesunem materiálu, uklízecími pracemi, naplňováním základních potřeb místních a pomáhajících jako je průběžné občerstvování a dodávka různého materiálu (stavební pomůcky, drogerie apod.) do všech koutů zasažených oblastí.

„Na webovém portále www.pomocpotornadu.charita.cz se mohou registrovat i dobrovolníci z Vysočiny. Jejich činnost bude potřebná i v následujícím období,“ sdělila Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala, která o víkendu na Hodonínsku a Břeclavsku rovněž působila.

Pomocníci žďárské charity na jižní Moravě, archiv žďárské charity

A jak může veřejnost nejvíce pomoct?
Aktuálně je nejúčinnější pomocí podpora finanční. Darovat finance lze například prostřednictvím sbírky, kterou organizuje Diecézní charita Brno. Více informací je k dispozici na webových stránkách.

Získané finance budou průběžně využity k naplnění potřeb jednotlivých domácností, které vzešly z víkendového šetření pracovníků charity.

„V úterý a ve středu vysíláme do zasažených oblastí další kolegy, aby byli k dispozici pracovníkům místní charity. Ve čtvrtek pokračují naše týmy v sociálních šetřeních, na jejichž základě se budou okamžitě připravovat darovací smlouvy pro finanční pomoc jednotlivým domácnostem. Je velká snaha, aby se k lidem peníze z vyhlášené sbírky dostaly co nejdřív, protože je nutně potřebují na nákup stavebního materiálu, zálohy stavebních firem apod.,“ doplňuje závěrem Jana Zelená.

Úvodní foto: Pomocníci žďárské charity na jižní Moravě, autor: Richard Bouda

  • Facebook
  • Twitter