Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Třítýdenní mise zahraničních specialistů prověří provoz dukovanské elektrárny

/
/
/
503 ZobrazeníMezinárodní tým jaderných specialistů z pěti zemí od pondělí 19. dubna posuzuje a kontroluje provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Mezinárodní mise WANO, které sdružuje provozovatele jaderných elektráren ve světě, bude po dobu tří týdnů poměřovat elektrárnu s nejlepší světovou praxí, a to hned v několika oblastech jako je například bezpečnost provozu, firemní kultura, procesy řízení i školení.

Cílem prověrek WANO Peer Review je ověřit funkční systém vnitřní a vnější kontroly stavu bezpečnosti provozovaných jaderných elektráren ve světě. Prověrka WANO je založena na sběru faktů o výkonnosti elektrárny, následuje jejich sdružení do oblastí pro zlepšení (Area for Improvement – AFI) a nejlepších praxí (Best Practices). Tým je složen ze zahraničních pozorovatelů (peers), na straně Jaderné elektrárny Dukovany jsou jim partnery garanti jednotlivých oblastí (counter partners). Následně má elektrárna dva roky na přípravu a realizaci akčních plánů, což ověří Následná mise (Follow up). Tím je cyklus ukončen a za další dva roky následuje další WANO Peer Review.

„Plánování této akce bylo samozřejmě zatíženo značnou nejistotou způsobenou pandemií Covid-19 a z ní vycházejících opatření,“ říká ředitel elektrárny Dukovany Roman Havlín. „Tým přijede v omezeném počtu, některé rozhovory se uskuteční distanční formou,“ dodává Havlín. „Hodně ale stojíme o reálnou zpětnou vazbu na provoz naší elektrárny ve všech hodnocených oblastech. Porovnávání se s těmi nejlepšími je základem pro neustále zlepšování,“ říká Roman Havlín.

Zahraniční odborníci budou posuzovat v Dukovanech standardně deset oblastí. Jsou mezi nimi například provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana, jaderná bezpečnost, havarijní připravenost, organizace řízení nebo trénink a školení.

Vedoucím zahraničního týmu WANO bude Lubomír Krenický ze Slovenska, který má velmi bohaté zkušenosti v jaderné oblasti. Pracoval v JE Mochovce jako vedoucí reaktorového bloku a také jako ředitel elektrárny. Také zastával pozici programového ředitele v Londýnské centrále WANO a po návratu z Anglie pracoval jako ředitel Nezávislého jaderného dohledu ve Slovenských elektrárnách. V Dukovanech povede tým specialistů z jaderných elektráren ve světě, který bude srovnávat provoz elektrárny Dukovany s nejlepší světovou praxí i mezinárodními požadavky a standarty.

  • Facebook
  • Twitter