Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tříkrálová sbírka v Rozsochatci

/
/
/
657 ZobrazeníTříkrálová sbírka se v loňském roce kvůli covidové pandemii nemohla konat v podobě, jak jsou lidé zvyklí, nebylo možné přispět koledníkům do kasiček. V letošním roce mohlo opět několik skupinek Tří králů obcházet Rozsochatec a místní část Jahodov s kasičkami a z koledy neodcházeli s prázdnou.

Lidé štědře přispěli do celostátní sbírky pořádané Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Při středečním sčítání vybraných příspěvků v Rozsochatci se stala příjemným překvapením částka 26 511 Kč.

Veškeré finanční prostředky, které koledníci vybrali, putují na celostátní konto Charity České republiky, 65 % se vrací přímo Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé situaci, 15 % putuje na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní projekty a 5 % jsou náklady spojené se sbírkou.

Část vybraná Oblastní charitou v Havlíčkově Brodě bude v tomto roce použita v regionu pro podporu domácí hospicové péče, správu Oblastní charity Havlíčkův Brod, charitní domovy pro matky s dětmi, dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků mimořádných událostí a spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb.

Více informací naleznete na www.hb.charita.cz nebo na Facebooku a Instagramu.

  • Facebook
  • Twitter