Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Také Jihlava musí zvýšit ceny za vodu

/
/
/
667 ZobrazeníVodné bude v Jihlavě v roce 2022 dražší o 2,14 korun (52,19 Kč bez DPH) a cena stočného se zvýší o 3,35 korun (39,78 Kč bez DPH). Za kubík vody (vodné a stočné dohromady) tak budou odběratelé platit 101,17 korun včetně desetiprocentní DPH. Vodné a stočné v Jihlavě, které doposud činí 95,13 Kč, se tak od příštího roku zvýší o 6,35 %.

Zvýšení ceny vody v Jihlavě není zdaleka tak razantní jako v ostatních obcích na Jihlavsku. Cena za vodné a stočné se totiž v 25 členských obcích Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) v roce 2022 zvýší o 11 procent. Za dodávku metru krychlového pitné vody a vyčištění stejného množství odpadní vody budou jejich obyvatelé včetně 10% DPH platit 111,09 Kč. V Jihlavě, kde vodárenskou infrastrukturu provozuje od loňska městská společnost SMJ, bude zdražení šestiprocentní. Hlavním důvodem k navýšení cen vodného a stočného jsou zvýšené ceny za veškeré energie, pohonné hmoty apod. a také současný stav vodohospodářské infrastruktury (dále VHI) – je zastaralá, poruchová a vyžaduje vysoké investice do oprav. Zvyšování cen se tak dá očekávat i v dalších letech. 

„Oprava a obnova VHI v Jihlavě dlouho stagnovala kvůli dlouholetému soudnímu sporu o její vlastnictví. Teprve po převzetí infrastruktury počátkem ledna letošního roku jsme zjistili její skutečný stav. Abychom vůbec mohli čerpat dotace a začít s její obnovou, tak bohužel musíme vodné a stočné navýšit. Město nemá finance na sanaci tak velkých částek,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová. Navýšení vodného a stočného doporučil také ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy.
„Ekonomický odbor magistrátu apeluje, aby v dalších letech došlo ke zvýšení vodného a stočného na úroveň, která zajistí dostatečné zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací,“ uvedl ve svém vyjádření k návrhu předkládanému v prosinci zastupitelům jeho Jan Jaroš, vedoucí ekonomického odboru.

Ostatní města mají vodu dražší 

Ze stránek Vodárenské a.s. www.vodarenska.cz je patrné, že Jihlava zůstane s cenou vody na úrovni 101 korun zdaleka nejlevnější. Např. v Ivančicích, na Tišnovsku, Šlapanicku, Židlochovicku bude cena 116 korun, v Blansku budou platit 114,27 Kč, Třebíč má cenu stanovenou na 108,72 korun a Žďár nad Sázavou na 103,10 korun.

Konkrétní důvody pro zvýšení cen vodného a stočného:

1) Město Jihlava musí navýšit cenu pachtovného (druh nájemného) za vodohospodářskou infrastrukturu na 99 milionů korun bez DPH za rok. Pachtovné představuje finanční prostředky, které každoročně naplňují Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále PFO). PFO slouží pro stanovení potřeby finančních prostředků na obnovu VHI a jeho tvorba a realizace je pro město závazná. Dle nově vypočteného PFO na období 2021-2030, který zastupitelé schválili letos v červnu, musí město každoročně alokovat na obnovu vodovodů a kanalizací částku ve výši 119 milionů korun. 

2) Zvýšení cen dalších vstupů na straně provozovatele, například ceny vody předané z úpravny vody Hosov a také zvýšené ceny za veškeré energie, pohonné hmoty apod.

3) Zabezpečení finanční udržitelnosti projektu Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy v souladu s podmínkami poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí.  

  • Facebook
  • Twitter