Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sto tisíc na výsadbu stromů pro obce a neziskové organizace Vysočiny

/
/
/
2050 ZobrazeníZájemci o vysazení nových alejí či solitérních stromů, například lip, dubů, jasanů a jiných dlouhověkých stromů z Vysočiny mohou získat příspěvek až 500 korun na každý strom.

Celkem je pro neziskové organizace, obce nebo spolky, které o příspěvky mohou žádat, připraveno sto tisíc korun. Ty na výsadby poskytne balíková přepravní společnost GLS ve spolupráci se Sdružením Krajina. Loni se díky tomuto projektu podařilo vysadit celkem 156 stromů.
K výsadbě stromořadí, remízů a větrolamů do volné krajiny vyzývá Sdružení Krajina každoročně už šest let. Během nich se podařilo vysázet stovky stromů jak na Vysočině, tak po celé republice. Pro letošní rok sdružení spolu s partnerskou společností GLS navyšuje celkový rozpočet pro zájemce z regionu Vysočiny z loňských 52 tisíc na celkem sto tisíc korun. „GLS si je vědoma své zodpovědnosti za životní prostředí, a proto každoročně z výnosů služby ThinkGreenService podporuje výsadby pomáhající kompenzovat vliv přepravy na životní prostředí. Protože česká centrála GLS sídlí v Jihlavě, těší nás, že region Vysočiny využívá tento program velmi intenzivně,“ uvádí Pavel Včela, ředitel balíkového přepravce GLS Česká republika.


Zájemci musí vysadit alespoň patnáct stromů
Žadatelé o příspěvek musí splnit jen několik podmínek. Jednou z nich je vysazení alespoň patnácti dlouhověkých dřevin, jako jsou duby, buky nebo lípy, tedy místně původní druhy. Pro každý takový strom získají příspěvek 500 korun. „Příjemci příspěvku se také zavazují k péči o vysazené dřeviny po dobu minimálně dvou let od vysazení a také k náhradě stromů uhynulých během této doby,“ uvádí Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Do výsadeb také musí žadatelé zapojit veřejnost, třeba rodiny s dětmi. Pro výsadby větších sazenic nebo při výjimečných akcích lze příspěvky navýšit. Zájemci o výsadbu se mohou hlásit až do konce července.

  • Facebook
  • Twitter