Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Setkání stomiků v Havlíčkově Brodě

/
/
/
951 ZobrazeníV roce 2017 byl založen Klub stomiků Havlíčkův Brod ILCO, z. s., se sídlem v Kyjovské ulici 1699 v Havlíčkově Brodě. Hlavním úkolem Spolku je sdružovat občany postižené stomií, pečovat o jejich specifické potřeby, obhajovat jejich zájmy, prosazovat jejich rovnoprávné postavení ve společnosti.  
„Náš Spolek se schází čtyřikrát do roka. Ve středu 3. října 2018 ve 14 hodin jsme se sešli letos potřetí a akce byla nazvána Stomici mají svůj den v Nemocnici Havlíčkův Brod. Náš klub má 36 členů,“ uvedla Hana Brabcová, předsedkyně brodského Klubu stomiků.

Celkem se sešlo 44 osob, protože na setkání přicházejí i stomici nečlenové klubu. Na začátku akce bylo minutou ticha vzpomenuto na zesnulou Ivanku Klučkovou, která byla členkou výboru brodského Klubu stomiků. Pro účastníky setkání byl připraven zajímavý program. Svoji přednáškou zaujala Laura Janáčková, docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci. Narodila se a své dětství prožila v Humpolci. Dalšími hosty setkání byli z brodské nemocnice: Štefan Šuška – kolonoskopie a Marie Kafková – vrchní sestra chirurgie. Zájemci si mohli vyplnit žádost o Euroklíč. K čemu je dobrý Euroklíč?„Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy i u nás v ČR. Eurozámky jsou na toaletách a plošinách ve veřejně přístupných místech. Majitel Euroklíče si může otevřít WC bezplatně,“ dodala Marie Rauerová, členka výboru Klubu stomiků HB. Další setkání bude na brodské radnici ve čtvrtek 6. prosince a pro účastníky se chystá mnoho překvapení.

  • Facebook
  • Twitter