Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Na památkovém ústavu v Telči proběhl historický strategický LARPrn n

/
/
/
342 Zobrazenírn

Křížová výprava chudiny je diplomatický LARP a historická simulace pracující s dochovanými informacemi z dobových pramenů a archivů. Je to zároveň kombinace s tahovou strategií pro 23 hráčů (16 mužů a 7 žen), kde diplomatická jednání, intriky či akce osobních agentů ovlivňují nejen představitele jednání, ale i prapory vojsk, budování obchodních stezek a úroveň života obyvatel jednotlivých měst a provincií. Hra je experimentem, ve kterém se však klade důraz i na detaily – jako je například roční období v rámci vojenských tažení.

„Na základě jednání jednotlivých účastníků se rozhoduje mj. o podmínkách představitelů křížové výpravy, jak vyjednají průchod s představiteli Uherského království a Byzantské říše, zda pohltí rozpínající se Seldžucká říše Arménii a Nikomédii, či ohrozí nadvládu Kyjevské Rusi v Černomoří. Nelze opominout i strastiplnou úlohu Káhirského Chalífátu a Chorvatského království, či rozkoly v rámci křesťanského a muslimského světa v rámci formování politiky“ dodal Rostislav Příhoda, organizátor akce.

V pátek proběhly workshopy k pochopení raně středověkého světa v rozsahu od centrální Evropy přes Balkán, Přední Východ až po Egypt, římsko-katolického, pravoslavného a muslimského náboženství či postavení žen v tehdejší společnosti, na což navázalo nulté herní kolo. Od sobotního rána se tak strhla náročná diplomatická kampaň, odvíjející se na základě rozhodnutí hráčů, jimž komplikovaly situaci především do hry včleněné události, které se v danou dobu skutečně odehrály.

„Hlavní přínos této akce, vyjma skvělého herního zážitku a setkávání mladých lidí nad historií, spatřuji především v tom, že znovuprožitím těchto pohnutých časů získá účastník plastičtější náhled do problematiky, se kterou se mnozí setkají jen v učebnicích dějepisu v podobě výčtu letopočtů a hlavních představitelů znepřátelených stran. Hra je postavená tak, aby si každý musel nastudovat poměrně dost materiálů, které mu rozšíří obzory z historie, geografie a geopolitiky dle Komenského hesla Škola hrou“ dodal Pavel Macků, ředitel NPÚ, ÚOP v Telči, který si zároveň vyzkoušel zahrát jednu z postav. 

rn n

  • Facebook
  • Twitter