Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Obhájí Vysočina loňské prvenství v soutěži Zdravé 5rn n

/
/
/
317 Zobrazenírn

Přihlásit se mohou tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a také děti z dětských domovů, případně jiných organizací nebo volnočasových sdružení.Uzávěrka přihlášek do regionálních kol je 8. dubna 2018. 

Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere 5 nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti. Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.

Soutěž je i letos obohacena o sociální rozměr. Děti připraví zdravé pohoštění, o které se podělí s lidmi ze svého okolí a udělají jim radost společným stolováním.  „Může to být osamělá paní ze sousedství, dědeček v domově důchodců či dlouhodobě nemocný spolužák. Budeme rádi, když si letos děti dají práci nejen s receptem a přípravou pohoštění, ale i s nápadem na obdarování,“ doplňuje zadání Eva Nepokojová, manažerka Zdravé 5.

Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy v 5 kategoriích. Soutěžní disciplínou je zdravý a nutričně vyvážený pokrm vhodný jako svačina. Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného mohou týmy v čele s pedagogy přihlásit na www.zdrava5.cz do 8. dubna 2018. 

Soutěžní kategorie 
Finále Zdravé 5
Mateřské školy
1. stupeň základních škol
2. stupeň základních škol
Dětské domovy a organizace
Děti zaměstnanců Alberta
Speciální kategorii mají i týmy zaměstnanců Alberta s dětmi

Hodnota pokrmu pro čtyři osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Nákup surovin v této hodnotě pro jeden tým nahradí školám Zdravá 5 pomocí nákupní poukázky do obchodů Albert.
Odborná porota bude hodnotit nejen nápaditý recept, složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere 5 nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti. Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.

Soutěž má i sociální rozměr
Recept soutěžního pokrmu by měl být nutričně vyvážený podle zásad výživového talíře, se kterým se děti seznamují na lekcích Zdravé 5. „Propojení sociálního a výživového tématu je logickým vyústěním klíčových aktivit Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě věnuje podpoře zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a financování projektů vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin,“ doplňuje Eva Nepokojová.
Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit pod hlavičkou Zdravé 5. Odborní lektoři projektu navštěvují po celý školní rok školky a školy, ve kterých seznamují děti zábavnou formou se zásadami správného stravování. Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma.
Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.

  Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. 
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.

rn n

  • Facebook
  • Twitter