Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Práce na dálničním mostě u Velké Bíteše v plném proudu

/
/
/
389 ZobrazeníRekonstrukce dálničního mostu v levém jízdním pásu u Velké Bíteše na Žďársku pokračuje. Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky na obou předmostích a větve ve směru do Velké Bíteše.

Práce doposud probíhají podle stanoveného harmonogramu. Na mostě už proběhly veškeré demolice. Dokončeno je odvodnění rubu obou opěr a nyní se pracuje na armování a betonáži jejich nových úložných prahů. Na západní opěře je už po betonáži a odstraňuje se bednění a zahlazuje povrch. Stávající ocelolitinová ložiska jsou zde již nahrazována novými elastomerovými, přičemž každý z 11 nosníků bude uložen na samostatné a v případě nutnosti vyměnitelné ložisko. Na východní opěře se pracuje na armování a bednění před betonáží.


Zajímavostí průběhu této části rekonstrukce je zvednutí hlavní nosné konstrukce do takové úrovně, aby se pod most dostala bourací technika a následně mohly být odstraněny a nahrazeny úložné prahy opěr a provedena výměna ložisek. To bylo provedeno pomocí soustavy synchronizovaných lisů osazených na podpůrných konstrukcích před opěrami. Probíhalo vždy střídavě po několika centimetrech na každé straně a celý proces zvednutí na požadovanou výšku proběhl v průběhu dopoledne.
Po dokončení úložných prahů a výměně ložisek bude nosná konstrukce spuštěna zpět na nová ložiska a následovat bude betonáž spřahující desky a její ošetření novou hydroizolací. Dojde k zásypu na rubu závěrných zídek, aby se mohlo začít pracovat na nových přechodových oblastech mostu.

  • Facebook
  • Twitter