Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině se zaměří na Happy Slapping

/
/
/
474 ZobrazeníPolicisté na Vysočině připravili preventivní projekt nazvaný Happy Slapping, na kterém spolupracovali se známým jihlavským influencerem či youtuberem Janem Hankem. Chtějí tak předcházet negativním projevům vztahů mezi dětmi a mladistvými.

Happy Slapping představuje závadové chování zejména dětí a mladistvých. V překladu znamená doslova uspokojivé fackování. Jedná se o jakýsi novodobý trend mladé generace spočívající ve fyzickém napadání. Agresor či skupina agresorů si vytipuje oběť, která může být i náhodná a následně ji fyzicky napadne (kopání, fackování). Celé jednání je nahráváno na mobilní telefon a následně zveřejněno na sociální sítě.

Cílem Happy Slappingu je spíše ponížit oběť před veřejností na sociální síti, než jí ve větší míře fyzicky ublížit. Hlavním problémem je rychlé šíření po sociální síti, které vede mnohdy k další viktimizaci oběti. Video se volně šíří v prostředí internetu a je pro pobavení kohokoliv. Tuto násilnou trestnou činnost praktikují jak chlapci, tak i dívky, a to napříč věkovými kategoriemi,“ vysvětluje Martin Hron, koordinátor prevence kriminality.

Policisté na Vysočině na projektu spolupracovali se známým jihlavským influencerem či youtuberem Janem Hankem. „Téma Happy Slappingu není sice veřejnosti tak známé, ale funguje na stejných principech šikany a kyberšikany. Je to právě prostor internetu, který v případě Happy Slappingu násobí důsledek jednání, které z prvopočátku může působit jako sranda, avšak může také končit tragicky pro oběť i pro útočníky. Momentem zveřejnění a šíření videa v prostředí internetu sklízí agresoři vlnu hněvu od veřejnosti, která se může v budoucnosti odrazit i v jejich životě. Proto si myslím, že bychom si měli být vědomi toho, co může taková sranda způsobit,“ přibližuje spolupráci Jan Hanko.

V rámci projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, natočil Jan Hanko preventivně – informační video, které blíže ukazuje samotnou podstatu tohoto rizikového chování přestavující šikanu, kyberšikanu a násilnou trestnou činnost. Cílem projektu je podle informací policistů především preventivně zapůsobit na mladou generaci lidí, která mnohdy ani neví, jaké důsledky jsou s tímto jednáním spojeny.
Video je prezentováno na profilu influencera Jana Hanka na internetovém portále Youtube. „Tímto způsobem chceme oslovit především mladé lidi, u kterých je velice důležité, aby věděli, co takové jednání obsahuje a jaké důsledky z něho plynou. Video by mělo taktéž oslovit samotnou oběť, aby se nebála jednání oznámit,“ dodává Martin Hron.

Stěžejním problémem je šíření videa v prostředí internetu, které má negativní vliv na samotnou oběť. „Jednání může přerůst až ve velmi těžké delikty, kdy ale hlavní důsledek je dopad na psychiku oběti. Toto rizikové chování může vést v nejhorších případech až ke zničení samotné osobnosti oběti. Důležité je celou věc někomu oznámit, vybrat si někoho komu důvěřuji například rodič, kamarád či učitel,“ uzavírá Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajské policie na Vysočině.

  • Facebook
  • Twitter