Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pečující si také potřebují odpočinout

/
/
/
510 ZobrazeníDomácí hospic Vysočina, o. p. s., v Novém Městě na Moravě poskytuje kromě hospicové péče i tzv. odlehčovací služby. Na pracovišti Domácího hospice Vysočina ve Velkém Meziříčí působí sociální pracovnice Lea Chmelařová, která v rozhovoru představuje, co si pod pojmem odlehčovací služby můžeme představit a pro koho jsou služby určeny.

Co si pod pojmem odlehčovací služby můžeme představit?
Základními činnostmi odlehčovací služby jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění a podávání stravy (rodina nachystá jídlo, my zajistíme podání pokrmu, pokud klient není schopen jíst sám, krmíme jej). Dále jsme schopni zajistit zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky ven do přírody, nebo například do cukrárny), sociální terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv (např. doprovod k lékaři), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které pomáhají upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti (například vymalovávání omalovánek, lepení fotoalb a další). Vždy záleží na konkrétním klientovi. Co rád dělá, co ho baví. Tomu pak přizpůsobujeme naše péče. Důležité je zmínit, že odlehčovací služby poskytujeme u klientům v jejich domácím prostředí.

Posláním odlehčovacích služeb je předcházet syndromu vyhoření u pečujících. Umožnit jim prostor k odpočinku. Díky našim službám mají více síly, jsou odpočinutí psychicky i fyzicky.

Kdo může být klientem odlehčovacích služeb?
Typickými klienti jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, či jiným chronickým onemocněním. Dokážeme se postarat o klienty od 19 let věku.

Poskytují se odlehčovací služby jednorázově, nebo dlouhodobě?
Jednou z podmínek odlehčovacích služeb je, že se nejedná o jednorázový úkon.

Jak probíhá začátek spolupráce?
Zájemce zavolá. Já s ním proberu jeho představy – zda jsme schopni je naplnit. Pak následuje osobní schůzka buď na středisku ve Velkém Meziříčí, nebo u klienta doma. Zde se již setkávám přímo s klientem. Zjistím, zda prostředí, kde klient žije, splňuje všechny předpoklady k výkonu odlehčovacích služeb (jedná se o tzv. sociální šetření v domácím prostředí). Například, když má rodina představu, že budeme klienta sprchovat ve vaně, zjišťujeme, zda tyto podmínky k tomu pečovatelka bude mít a klient je schopen představu rodiny zvládnout. Tyto nejasnosti vysvětlujeme a navrhujeme, jak by daná situace šla řešit. V rodině lze řešit dále možná návaznost i dalších služeb, které by kvalitu života klienta zvyšovaly. 

Seznámím podrobně klienta a rodinu s podmínkami služby, s principy a podepíšeme smlouvu. Pokud není klient schopen smlouvu podepsat, podepisuje ji pečující. Vytvoříme individuální plán odlehčovacích služeb a naplánujeme konkrétní termíny. Někdy rodina nedovede přesně říci, kdy by se péče mohla realizovat, proto se domlouváme operativně například na týdenní bázi. Vždy si zavoláme a domluvíme termíny odlehčovacích služeb na týden dopředu. Za týden znovu.  Je to individuální, podle představ klienta a možnostech poskytovatele.

V případě potřeby ze stran klienta nebo jeho rodiny poskytuji v jejich domácím prostředí nebo na středisku ve Velkém Meziříčí psychosociální podporu v jejich nelehkém období, odborné sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé. Tyto služby jsou poskytovány zdarma a nemusí jim předcházet poskytování odlehčovací péče. Prvotní zakázka nemusí tedy vzniknout v kontextu odlehčovací nebo hospicové péče, ale zcela nezávisle na těchto poskytovaných službách. Například člověk mi zatelefonuje ve věci odborného sociálního poradenství a řešíme jeho konkrétní problém.

Jak dlouho to trvá od telefonátu po poskytnutí odlehčovací služby?
Prakticky druhý den od telefonátu, pokud podepíšeme smlouvu a nic tomu nebrání, jsme schopni odlehčovací služby poskytovat. Dokážeme reagovat opravdu velmi pružně.

Kolik máte pečovatelů a střídají se u klientů?
Pro region Velkého Meziříčí máme celkem tři pečovatelky. Většinou to je tedy tak, že do rodiny chodí jeden pečovatel. Nicméně v době dovolených, nemocí a při obdobných příležitostech se střídají. Střídání vnímám pozitivně – ať už ze strany pečovatele, tak i ze strany rodiny. Každý pečovatel přinese do rodiny jinou atmosféru.

Zajišťuje se služba pouze ve Velkém Meziříčí?
Odlehčovací služby jsme schopni zajistit v okruhu dvaceti kilometrů od Velkého Meziříčí.

Jak je to s cenou za tyto služby?
Žádné vstupní poplatky klient neplatí. Hradí 130 Kč za hodinu a to pouze za skutečně strávený čas u klienta přímou péčí. Tedy žádná cena za kilometr, žádný čas dojezdu. S tím souvisí i to, že jsme schopni klientovi pomoci se sepsáním žádosti o příspěvek na péči, který může být využit právě mimo jiné na odlehčovací služby.

Kdy v průběhu dne jste schopni službu poskytovat?
Službu vykonáváme většinou od 8.00 do 18.00, je ovšem možné přizpůsobit se požadavkům žadatele a aktuálním možnostem. O víkendu odlehčovací služby neposkytujeme – výjimkou jsou rodiny, kde je uzavřena současně domácí hospicová péče.

Ráda bych doplnila, že máme k dispozici i půjčovnu zdravotnických pomůcek. Nabízíme více jak 400 pomůcek od polohovacích postelí, přes vozíky, chodítka, WC křesla až po koupací vanu. Seznam pomůcek najdete na našich webových stránkách včetně ceníku.   Jak vypadá služba v současnosti – co bezpečnostní opatření, aby nedošlo k nakažení covidem?
Odlehčovací služby poskytujeme i v této chvíli. Naši pečovatelé jsou pravidelně testování každé tři dny. Začínáme pečovatele i očkovat. Samozřejmostí je, že pečovatelé mají celou dobu při výkonu péče na sobě respirátor a rukavice. Rodiny, kde se vyskytly známky respiračního onemocnění, po dobu příznaků, nenavštěvujeme.

Úvodní foto: Lea Chmelařová, archiv Domácí hospic Vysočina

  • Facebook
  • Twitter