Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na dálniční odpočívce u Pávova probíhá rekonstrukce osvětlení

/
/
/
845 ZobrazeníŘeditelství silnici a dálnic ČR zahájilo rekonstrukci veřejného osvětlení na pravé i levém odpočívce na 111. kilometru dálnice D1 u Pávova. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně elektroinstalace a stožárů včetně jejich základů. Bude tak kompletně nahrazena současná světelná soustava s výbojkovými sodíkovými světly za moderní LED svítidla.

Na pravé straně ve směru na Brno se modernizace týká 28 svítidel a 24 stožárů osvětlení. Na opačné straně ve směru na Prahu je to 26 svítidel a dvacet stožárů.
Rekonstrukci za 6,87 milionu korun bez DPH provádí společnost Vegacom, a. s., která ze čtyř uchazečů o zakázku nabídla nejvýhodnější nabídku. Pracuje se za běžného provozu, který práce omezují minimálně v rámci jednotlivých pracovních ostrůvků, kde momentálně probíhají převážně zemní výkopové práce. Rekonstrukce osvětlení by měla být dokončena do konce července tohoto roku.

Souběžně už probíhají přípravy rozšíření pravé i levé strany odpočívky v rámci stávajícího záboru. Běží zjišťovací řízena EIA, v rámci kterého příslušný úřad pravomocně rozhodne zda záměr bude či nebude  posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Provádí se podrobný geotechnický průzkum a stanovení skladby stávající vozovky a zajišťují se podklady pro zpracování společné dokumentace pro územní stavební povolení. Rozšíření odpočívek bychom rádi realizovali v průběhu roku 2025-2026 s předpokládanými náklady 317,9 milionu korun bez DPH.

  • Facebook
  • Twitter