Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mosty na jihovýchodní části obchvatu Brodu dostávají finální podobu

/
/
/
749 ZobrazeníV srpnu probíhaly stavební práce na většině objektů jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu v souladu se schváleným postupem prací, který umožní uvést obchvat do provozu v nově stanoveném termínu koncem roku 2023. Pokračuje výstavba mostních objektů, ale zejména se intenzívně začalo pracovat na pozemních komunikacích nejen hlavní trasy obchvatu.
Na druhém nejdelším mostě přes Sázavu proběhla v úterý 31. srpna betonáž hlavní nosné konstrukce pole přes železniční trať Havlíčkův Brod-Brno. Betonovat se začalo o půlnoci a poslední kubíky z 690 m³ betonu, které bylo k provedení betonáže jednoho pole třeba, byly pumpami na místo transportovány nedlouho po obědě téhož dne. Pole, které bude po betonáži vážit 1700 tun, bude po odstrojení bednění pomocí hydrauliky sneseno zhruba o 1,5 metru níže a usazeno tak na své místo. Technicky náročnou operaci mají stavaři v plánu přibližně za měsíc od betonáže, a to postupně maximálně po 15 cm na každé straně. Do konce roku na mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce navazujícího pole k mostní opěře, u které už došlo k zasypání přechodové oblasti. Současně na mostě probíhá armování mostní opěry, před zahájením její betonáže.
U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů na mostu přes Šlapanku, zásyp přechodových oblastí, obsyp mostních opěr a bednění a výztuž částí hlavní nosné konstrukce před betonáží. U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok a sousedním mostě je už kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění a její případné požadované předepnutí. Most přes Šlapanku má vybetonovanou nosnou konstrukci mezi opěrou a pilířem 7. V plánuje je v tomto roce dokončit betonáž ještě navazující části mezi pilíři 6 a 7.

V rámci pozemních komunikací se pracuje na vytěžení zářezů, trasa je vedena ve čtyřech významných zářezech, a současném budovávání násypů tělesa komunikace. Důsledkem prací je ve větším pohybu těžkých nákladních aut v Havlíčkově Brodě a jeho okolí a dopravních omezeních na stanovených trasách přepravy zemního materiálu kvůli zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu na často úzkých a nepřehledných komunikacích. Práce pokračují na nové okružní křižovatce v Jihlavské ulici v sousedství Highland sportu. Zde proběhly například zemní práce na nové komunikaci pro pěší, montáž a usazení turbosideru v místě budoucího podchodu pro pěší, odstranění plynovodu, práce na aktivní zóně komunikace okružní křižovatky nebo betonáži podkladní desky propustku. Řidiči si zde mohou všimnou rovněž budování násypu, po kterém bude obchvat přiveden ke křižovatce. Obdobný násyp se například buduje u opěry č.1 mostu přes Šlapanku, který na opačné straně bude navazovat na místní komunikace Skalka. Kde je to třeba, tak se zlepšuje podklad budoucí místní komunikace pojivy a kamenivem a jejich následným hutněním. Do provozu už byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, aby stavaři v inkriminovaných místech mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy a současně zahájili výstavbu uvedených mimoúrovňových křižovatek. Nelze opomenou ani práce na propustcích, kde probíhají výkopové práce, práce na bednění, armování a betonáži jejich jednotlivých stavebních částí.

  • Facebook
  • Twitter