Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Most v Radňovicích projde rekonstrukcí

/
/
/
1874 ZobrazeníV letošním roce opraví Ředitelství silnic a dálnic ČR most u Radňovic na Žďársku, který převádí silnici I/19 přes Slavkovický potok. Diagnostika ukázala, že most evidenční číslo 19-076 postavený v roce 1954, rozšířený v roce 1977, už nesplňuje požadavky pro bezpečný a plynulý provoz.

Problémem vykazují například stávající křídla mostu, která jsou krátká a dochází tak k sesuvu svahových kuželů, které jsou příkré. Dožilý je i stav mostního svršku, který bude třeba celý odstranit až na nosnou konstrukci. Na ní bude nutné provést novou samonosnou spřaženou desku s novou izolací. Každé křídlo mostu se nově prodlouží o zhruba dva metry a na bocích mostu provedou stavaři nové čelní zídky a na nich osadí nové železobetonové římsy. Most dostane nové vozovkové souvrství a příslušenství.

Řidiči musí počítat u Radňovic s omezením dopravy

Dolní stavbu stavaři sanují a svahy podél křídel dosypou a zpevní dlažbou z lomového kamene. Prostor pod mostem bude pročištěn, případné stávající odláždění pod mostem bude doplněno s přesahem na návodní i povodní straně přibližně tři metry.

Oprava mostu by měla proběhnout ve dvou etapách po polovinách. Pracovní polovina bude uzavřena a provoz v místě stavby bude řízen kyvadlově průjezdnou polovinou vozovky, délka opravy mostu je odhadována na čtyři měsíce.
Do veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby se k 20. lednu 2022 přihlásilo pět zájemců, nejnižší nabídková cena činila 5,2 milionu korun bez DPH.
V současnosti probíhá hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a dalších kritérií stanovených zadávací dokumentací. Stavba by měla být zahájena s ohledem na časový průběh veřejného řízení a klimatické podmínky začátkem nové stavební sezony, tedy přibližně v první polovině druhého čtvrtletí letošního roku.

  • Facebook
  • Twitter