Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kemp sester v dubnu v Nemocnici Pelhřimov

/
/
/
590 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov pořádá na počátku dubna pro studentky a studenty druhých a třetích ročníků oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a zdravotnický záchranář Kemp sester.

Cílem této akce je ukázat budoucím nelékařským zdravotnickým pracovníkům jednotlivá oddělení moderní nemocnice, která se neustále rozvíjí. Příkladem je nový urgentní příjem a moderně vybavená klinická oddělení. Před dokončením je klíčový projekt Pavilonu péče pro rodinu za bezmála 750 milionů korun.

Dopolední program kempu, který proběhne v termínu 4. až 7. dubna bude vyhrazený pro stáže na klinických pracovištích a odpolední část bude ve znamení odborných přednášek. Pro zúčastněné je připraven kulturní program.

Kapacita kempu je 40 účastníků. Rozhodující bude pořadí zaslaných přihlášek.

Ubytování a stravu účastníkům hradí Nemocnice Pelhřimov.

Přihlášky obsahující jméno, příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, název školské instituce, obor a ročník, který studujete, zasílejte do 28.2.2022 odpovědným osobám z organizačního týmu:

Hana Koubková email: hkoubkova@nempe.cz, telefonní číslo: 731 619 143.

  • Facebook
  • Twitter