Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Lenka Cimbálníková novou prorektorkou pro strategii a vnější vztahy jihlavské vysoké školy

/
/
/
907 ZobrazeníRektor Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) Václav Báča jmenoval od 1. září Lenku Cimbálníkovou novou prorektorkou pro strategii a vnější vztahy.

Lenka Cimbálníková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (obor Matematika a fyzika) a Podnikatelskou fakultu VUT v Brně (obor Ekonomika a řízení průmyslu). Postgraduální doktorandské studium absolvovala na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze (Andragogika). Strategické řízení pak studovala v letech 2010-2012 na Nottingham Trent University.

Lenka Cimbálníková

Lenka Cimbálníková působí jako lektorka v oblasti strategického řízení, řízení a rozvoje lidských zdrojů, vydala několik odborných publikací a podílela se na činnosti asociací a sdružení zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Stála mj. u vzniku Festivalu vzdělávání dospělých Aeduca. V oblasti vysokého školství působila jako ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání a proděkanka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, poté jako prorektorka na Brno International Business School. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla v roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora. Na VŠPJ působí Lenka Cimbálníková od roku 2017 jako manažerka kvality.
Alena Štěrbová na funkci prorektorky pro strategii a vnější vztahy rezignovala k 31. srpna 2020 a nadále zůstává ve vedení vysoké školy jako vedoucí projektu ESF Strategický rozvoj VŠPJ.

  • Facebook
  • Twitter