Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hasiči, policisté a zdravotníci z Vysočiny cvičili zásah při pádu vojenského vrtulníku nedaleko Náměště ad Oslavou

/
/
/
380 ZobrazeníPád vojenského vrtulníku s lehkou municí do obydlené zóny a záchranu velkého počtu různě těžce zraněných simulovalo cvičení hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou ve středu 26. dubna.

Do akce se zapojilo více než 160 členů integrovaného záchranného systému, figurantů, armádních i policejních vyšetřovatelů, pozorovatelů a další desítky lidí cvičily aktivaci traumaplánů v třebíčské nemocnici.

Cvičná akce měla za cíl řešit vážnou situaci, která si vyžádala vyhlášení druhého stupně poplachu složek integrovaného záchranného systému. „Při cvičném letu a nácviku bojové činnosti došlo k pádu vojenského vrtulníku Mi-24V/35 do fiktivní obytné civilní zóny. Při pádu vrtulníku došlo k poškození budovy a požáru trosek vrtulníku, který v době svého zřícení nesl zhruba jednu tunu paliva, pyrotechnická a tlaková zařízení a na palubě se nacházelo sedm členů osádky. Dva z nich pád nepřežili,“ popsala námět cvičení Petra Musilová, tisková mluvčí krajských hasičů na Vysočině.

Cvičení se zúčastnilo dvacet zdravotnických záchranářů, čtyři lékaři, čtyři technici a jeden intervent pro poskytování psychické pomoci. Událost si vyžádala nasazení deset sanitních vozidel, technického vozidla a stanu pro hromadné neštěstí. „Celkem naši zdravotníci ošetřili šestnáct osob, z nichž čtyři utrpěly velmi těžká zranění. Čtyři osoby nehodu nepřežily. Lehce a středně těžce poraněné osoby byly transportovány k definitivnímu ošetření do nemocnice Třebíč,“ říká náměstek LPP Petr Novotný.

„Souběžně se záchranou osob probíhalo i intenzivní hašení trosek vrtulníku a budovy, na kterou se vrtulník zřítil. Na místě mimořádné události zasahovalo 62 hasičů z 12 jednotek. V rámci cvičení byla na krajském ředitelství HZS Kraje Vysočina aktivována informační linka pro veřejnost,“ dodal ředitel HZS Kraje Vysočina Jiří Němec.

Zásah zdravotníků, foto: HZS Kraje Vysočina

Policisté museli neprodleně po přijetí oznámení a příjezdu na místo uzavřít celý prostor, kde k události došlo. Poté bylo nezbytné regulovat dopravu v okolí tak, aby k místu mimořádné události mohly bez problémů přijíždět zasahující vozidla složek IZS.

„Pro nás bylo velice důležité prověřit efektivitu a součinnost při vzájemné komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky v podmínkách řešení mimořádné události, kdy je předpoklad, že budou z důvodu vysokého počtu volajících přetížené tísňové linky a tyto linky budou z toho důvodu přetíženy,“ doplnil Jiří Lysák, zástupce ředitele územního odboru Třebíč Policie ČR.

Úkolem zasahujících policistů na místě bylo propátrání okolí místa, kde k pádu vrtulníku došlo. Pátrací činnost probíhala se zapojením a v úzké spolupráci s leteckou službou Policie České republiky. Hlavním úkolem pátracího týmu bylo nalézt další případné osoby, které byly mimořádnou událostí zasaženy. Po ukončení záchranných prací se na místo dostavila kompletní výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování. Kriminalisté museli důkladně místo ohledat a případ zadokumentovat. Tato činnost probíhala v úzké součinnosti s Vojenskou policií, která si případ převzala v rámci svých kompetenci k dalšímu prověřování.

Každé vojenské letiště má zpracovaný plán Plán reakce na události v letovém provozu, který počítá se všemi možnými scénáři letecké havárie. Armáda ČR a složky IZS podobná cvičení pořádá každé tři roky

V případě havárie vojenského vrtulníku či letounu k místu nehody vždy vyjíždí profesionální vojenská hasičská jednotka, pracující v režimu 24/7. Nicméně vždy se počítá se zapojením všech základních složek integrovaného záchranného systému a Záchranného koordinačního střediska Praha se svými vrtulníky pátrání a záchrany (SAR – Search and Rescue).

V Nemocnici Třebíč byl aktivován traumatologický plán. Sanitky s označením „cvičné“ přivezly dvanáct lehce a středně zraněných osob. Třídění a prvotní ošetření pacientů zajistilo oddělení urgentního příjmu a posléze byli pacienti přeloženi na příslušná oddělení dle typu zranění. Čtyři pacienti byli odesláni k operačnímu zákroku. Cvičení bylo ukončeno oznámením ze strany ZZS v čase 11.41. „Cvičná aktivace traumatologického plánu prověřila kompletní funkčnost a nastavení systému při hromadné havárii, jsou to pro nás cenné informace a praktické zkušenosti,“ komentuje přínos cvičení ředitelka třebíčské nemocnice Eva Tomášová.

„Cvičení jako to dnešní ve vojenském prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou, prověřuje připravenost a koordinovanost složek krajského integrovaného systému i dalších klíčových partnerů nejen při přímých záchranných pracích. Důvod, proč záchranáři, hasiči, policisté i armáda cvičí řešení události tak zásadního rozsahu je fakt, že ji nemůžeme vyloučit v běžném životě. V reálné situaci samozřejmě může nastat celá řada variant komplikací. Cvičení má upozornit na případná slabá místa nebo umožnit záchranným týmům odzkoušet navržená řešení a stanovené postupy. Měl jsem možnost přesvědčit se přímo na místě, že složky IZS jsou připraveny jednat rychle, efektivně, jsou adekvátně technicky vybaveny a jsou schopny operativně přizpůsobovat způsob své práce měnícím se podmínkám a situaci. Na místě je poděkovat všem zasahujícím, komisařům i figurantům za nasazení a profesionalitu,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Činnost zasahujících na místě události sledovali pozorovatelé z řad jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Vyhodnocení cvičení proběhne v následujících dnech. Podle prvotního hodnocení na místě události však cvičení neodhalilo žádná výrazná pochybení či nedostatky.

Zdroj: https://www.hzscr.cz/

  • Facebook
  • Twitter