Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolnické centrum hledá dobrovolníky na krátkodobou výpomoc

/
/
/
820 ZobrazeníKoordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou Michaela Kuchtová v rozhovoru přibližuje dobrovolnictví nejen v době covidové, ale i o změnách, které v dobrovolné pomoci postupně přichází.

Michaelo, na počátku září jste spustili novou kampaň pro podporu dobrovolnictví na Žďársku. Co v ní případným zájemcům o konání dobrých skutků nabídnete?
Kampaň, kterou zmiňujete, odstartovala ve žďárské knihovně 8. září v podobě akce s názvem Dobroden. Ta vznikla ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky. Zájemci se zde mohli dozvědět informace o dobrovolnictví a využít doprovodného programu. V plánu máme také propagaci prostřednictvím sociálních sítí. S dobrovolníky jsme natočili reklamu na dobrovolnictví a upoutávku, připravili jsme nové propagační materiály. Pokud státní opatření umožní, připravujeme 20. října ve Žďáře nad Sázavou besedu pro seniory či aktivní rodiče v prostorách Family Pointu.

Kde aktuálně vnímáte místo pro zapojení dobrovolníků?
Je mnoho možností, jak se mohou dobrovolníci zapojit. Záleží ovšem na aktuální potřebnosti spolupracujících zařízení a na dovednostech dobrovolníka. V současné době nás velmi limitují vyhlášená opatření, proto uvedu jen zlomek aktuálních možností.

V říjnu bude Oblastní charita Žďár nad Sázavou pořádat tradiční kampaň Koláč pro hospic na podporu paliativní péče v regionu. Během září bude proto dobrovolnické centrum hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni se do akce zapojit v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Dobrovolníků na tuto akci je potřeba mnoho a v současné době nemáme pokryté požadavky, takže budeme rádi, když se nám ozvou zájemci z řad veřejnosti.

Zároveň také hledáme dobrovolníka na pravidelnou výpomoc v Charitní záchranné síti při pomoci ve skladu, s nošením materiálu, dále hledáme dobrovolníky např. pro pomoc se stavěním stanů při akcích apod. Rádi bychom také uvítali pomoc ze strany aktivních seniorů. Ti budou milými společníky pro starší lidi v domácnosti, kteří potřebuji podpořit milou návštěvou, doprovodem na procházku či aktivní činností. Na závěr snad už jen výčet možností, jak se mohou lidé zapojit: vedení dospělých lidí v kutilské dílně, při zahradnické činnosti, společník pro mládež z výchovného ústavu, švadleny na šití roušek…

Vy sama pracujete v Charitě už od roku 2005. Jakým směrem se dobrovolnictví v poslední době vydalo?
Ano, pracuji v Charitě od 2005. Důležité je však dodat, že dobrovolnické centrum jsem si plně převzala po šestileté rodičovské dovolené až v březnu 2020 v období zahájení mimořádných opatření v období první epidemické vlny. Směr dobrovolnického centra je ovlivněn historií i aktuální situací v zařízeních. Podaří-li se covidovou situaci zklidnit, budeme  velmi rádi, když se dobrovolníci zcela vrátí na pravidelné i nepravidelné činnosti v zařízeních a spolupracujících organizacích.

Z analýzy, která proběhla v posledních měsících vyplynulo, že zařízení žádají dobrovolníky na jednorázové, krátkodobé činnosti. Dobrovolnické centrum se tedy do budoucna vydává cestou hledání krátkodobých dobrovolníků, kteří pomohou jednorázově během roku např. na sbírkách, veřejných akcích, v administrativě, besedách, programech pro uživatele, technickém zajištění zařízení apod. Proto bychom rádi, získali do dobrovolnického centra nejen jednotlivce, ale i navázali spolupráci s jinými organizacemi či firmami, které budou ochotné pomoci příležitostně během roku.

Změnilo se dobrovolnictví v době covidové?
Ano, velmi se změnilo. Od počátku zavedení mimořádných opatření bylo dobrovolnictví na zařízeních velmi omezeno. Současně se však ve stejném období aktivizovala neskutečná síla devadesáti dobrovolných „švadlenek“, které z domu našily v prvních týdnech pandemie 3 160 roušek, a to nejen pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na počátku prázdnin opět švadlenky reagovaly na výzvu k našití roušek a během čtrnácti dnů doplnily zásoby o dalších 1 000 roušek. Tato nelehká doba nám tedy ukázala další ještě málo využívanou možnost „home office pro dobrovolníky“. Dobrovolníci v posledních měsících z domu pomohli například vyčistit 700 ks kasiček na Tříkrálovou sbírku, našili roušky, pomohli s grafickými činnostmi.

Kdo se tedy může stát dobrovolníkem centra Kambala? Z jaké lokality má pocházet?
Přihlásit se mohou lidé s dobrými úmysly a srdcem, kterým je nad 15 let a chtějí pomoci v rámci svých možností a dovedností. Uvítáme jak mladé studenty středních škol, tak vysokoškoláky, maminky na rodičovské dovolené či aktivní lidi středního i staršího věku, spolky, organizace či firmy. Hledáme dobrovolníky ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, ale také spolupracujeme se sociálními službami v Mitrově a Novém Městě na Moravě.

Jak Vás mohou zájemci o dobrovolnickou činnost kontaktovat, případně kde najdou více informací?
Ráda komunikuji přes e-mail michaela.kuchtova@zdar.charita.cz, nebo využívám facebook @KambalaDC a obecné informace k dobrovolnictví lze najít také na www.zdar.charita.cz, případně jsem k dispozici na tel. 777 755 444.

  • Facebook
  • Twitter