Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dobrovolníci pomáhají v sociální oblasti a také ochraňují přírodu

/
/
/
475 ZobrazeníDobrovolnictví spojuje je název konference, kterou v úterý 24. října uspořádal Kraj Vysočina v Jihlavě, ale také výstižné pojmenování toho, co dobrovolníci zažívají. Loňská konference se uskutečnila online, o to s větší radostí na tu letošní přijelo téměř sedmdesát účastníků. Program plný inspirativních nápadů, příkladů dobré praxe, zkušeností i rad, jak přistoupit k dobrovolnictví, sklidil potlesk účastníků a spokojenost organizátorů.

Vystoupila zástupkyně z ministerstva vnitra Nataša Diatková, místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Bohdana Břízová, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Jihomoravského kraje Kateřina Petrášová, ředitelka Fokusu Vysočina Anna Šimonová, ocenění v krajské anketě Skutek roku a také vysokoškolská studentka a dobrovolnice Veronika Švecová. Účastníci konference se navíc mohli prostřednictvím on-line přenosu seznámit s činností dvou rakouských spolků.

Zkušenosti s dobrovolnictvím ze sousedního kraje i státu

Se zkušenostmi s provozem Regionálního dobrovolnického centra v Jihomoravském kraji seznámila ředitelka tohoto centra Kateřina Petrášová. Zájemcům o dobrovolnictví poskytují nejen informace, ale také organizují jejich setkávání a společnou výměnu zkušeností. „Na Vysočině zatím Regionální dobrovolnické centrum neexistuje, proto jsme se zajímali o zkušenosti ze sousedního kraje,“ informovala Irena Hambálková z krajského odboru sociálních věcí.

Na dálku se z Vídně připojila Virna Hadziosmanovic, která představila projekty Regionální kanceláře pro mládežnické programy v Dolním Rakousku podpořené Evropskou unií. Pomáhají mladé lidi nasměrovat do oblastí, kde jsou dobrovolníci potřeba. Spolupracují s dalšími organizacemi v Evropě včetně České republiky. Mají přehled o projektech nejen v Rakousku, ale i v dalších státech Evropy a podle potřeby koordinují zájemce o zapojení.

Krátký film pod názvem „Rok dobrovolnické práce v sociálních službách“ přiblížil činnost rakouského spolku na podporu sociálních služeb, který nabízím mladým lidem od 18 let možnost pracovat 11 měsíců v sociálním zařízení v Rakousku a poté se profesně nasměrovat.

Pandemie Covid-19 probudila občanskou solidaritu

Mezi vystupujícím byla i místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Bohdana Břízová. Asociace sdružuje v celé České republice třicet čtyři členských organizací, na Vysočině jsou jejich členy Střed, z. ú., a Fokus Vysočina, z. ú., který se věnuje duševnímu zdraví. „Naším cílem je podporovat dobrovolnictví v celé jeho šíři. Lidé si ho často spojují jen se sociální oblastí, ale dobrovolníci pomáhají i s ochranou životního prostředí, zapojují se do kulturních i humanitárních aktivit,“ zdůraznila Břízová a dodala, že za poslední roky se v České republice dobrovolnictví výrazně profesionalizuje. Ukázala to i pandemie Covid-19, kdy některé organizace byly schopny do 24 hodin od vyhlášení nouzového stavu aktivizovat dobrovolníky a začít neprodleně šít roušky a zajišťovat nákupy. „Vzniklo spoustu komunitních a neformálních aktivit, které mnohdy přetrvaly,“ řekla Bohdana Břízová.

Nápady, které inspirují. Skutky, které pomáhají

Z Humpolce přijela ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky Hana Havelková a vzala s sebou studenty oktávy, kteří získali ocenění Skutek roku 2020. To uděluje každý rok Kraj Vysočina za významné dobrovolnické počiny a dobré skutky. Studenti, kteří hrají na hudební nástroje nebo studují zpěv a tanec, svým zpěvem a hrou zahájili odpolední program konference. Ocenění Skutek roku získali za to, že během covidové pandemie uspořádali koncerty Pod okny, aby potěšili seniory a personál v Léčebně dlouhodobě nemocných v Humpolci. „Celkem jsme odehráli pod okny LDN asi osm koncertů. Napadlo nás to ve škole, když jsme dostali za úkol napsat seniorům nějaký hezký dopis. Do psaní se nám moc nechtělo, tak jsme vymysleli společný koncert, který nám přišel jako dobrý nápad,“ popsala tehdejší studentka sexty Anna Dubská.

Dalším oceněným v anketě Skutek roku 2020 je spolek Sdílení Telč, který pomáhá lidem ve stáří a nemoci. Koordinátorka dobrovolníků z této organizace Eva Švecová na konferenci inspirovala loňským nápadem s názvem Dobrovolný pošťák. Stovky dobrovolníků pomáhaly roznášet tradiční předvánoční letáky, za tyto ušetřené peníze pořídil spolek koupací vanu. Veřejnost si této aktivity všimla a na sbírkový účet poslala další půl milionu korun. Letáky roznášeli dospělí, děti, celé rodiny i dobrovolní hasiči.

Tisková zpráva vznikla a konference byla pořádána v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

  • Facebook
  • Twitter