Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Cenný objev v Borové. Historik tam nalezl sto let starý herbář Theodora Bruknera

/
/
/
2144 ZobrazeníJméno Theodor Brukner už dnes prakticky nikomu nic neříká. Před sto lety to však bylo jinak. Veterána první světové války, vedoucího několika spolků a dlouholetého ředitele chotěbořské dívčí školy tehdy znal v regionu kdekdo. Brodský historik Ondřej Neubauer při svém výzkumu v Havlíčkově Borové nedávno nalezl cenný herbář, který vznikl pravděpodobně právě při Bruknerově pedagogickém působení…

„Herbář je rozdělen na jednotlivé třídy rostlin, například jednoděložné, dvouděložné a dále třídy základoškolské, a to od 1. do 5. třídy. To evokuje domněnku, že si Theodor tento herbář dával dohromady již jako dítě, avšak zdá se velice nepravděpodobné, aby takový obsáhlý a propracovaný výtvor dal dohromady malý chlapec. Takže se zatím domnívám, že se jedná o zkompletování příspěvků od žáků jednotlivých tříd, které Brukner učil během svého pedagogického působení a celý herbář tak má pozdější dobu vzniku,“ popsal Ondřej Neubauer.

„Při bližším ohledání dokumentu, který se pomalu rozpadá a zasloužil by kvalifikovanou restauraci a konzervaci, jsem přepočítal, že herbář obsahuje přes 260 bylin, květin a kapradin z okolí Havlíčkovy Borové a vůbec z našeho kraje,“ doplnil.

Podle Neubauera se Theodor Brukner narodil v roce 1877 v Havlíčkově Borové. Oženil se s Hermínou, rozenou Ligaunovou, původem z Přibyslavi. Měli spolu čtyři děti. Takřka celé období první republiky (1924-1937) působil jako ředitel dívčí školy v Chotěboři.

Ve volném čase byl Brukner v Chotěboři velmi aktivní jako vlastivědný a kulturní pracovník. Zaměřoval se na zpěv, divadlo Sokol či turistiku. Byl předsedou několika vlastivědně a umělecky zaměřených spolků.

Zároveň se jednalo o veterána první světové války, neboť se účastnil bojů u Biskupie a Vysoké Osady a v květnu 1917 byl vyznamenán Železným záslužným křížem. Byl autorem řady časopiseckých článků o Chotěbořsku (například v časopisech Honza či Pestrý týden). Byl rovněž spoluautorem turistického Průvodce po Chotěboři a okolí vydaného roku 1935.

Ve spolupráci s Ondřejem Neubauerem

Titulní strana herbáře.
  • Facebook
  • Twitter