Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Brtnice usiluje o titul Historické město roku 2018

/
/
/
914 ZobrazeníOd roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul za rok 2018 bude za Vysočinu usilovat Brtnice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu v Telči, navštívila ve středu 16. ledna všechna přihlášená města – Brtnici, Jemnici a Moravské Budějovice – a vyhodnotila jejich přihlášky. Jako vítěze krajského kola vybrala město Brtnici. Na druhém místě se umístilo město Jemnice a na třetím místě město Moravské Budějovice.

V roce 2017 se Brtnice stala vítězem krajského kola a i v roce 2018 proběhla na území MPZ Brtnice řada obnov, které jsou dokladem dlouhodobého a intenzivního zájmu města i jeho obyvatel o hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Město se také významně podílí na udržení tradic a na kulturním, společenském a spolkovém životě.
Komise vysoce ocenila komplexní a dlouhodobý přístup města k regeneraci, především snahu uchovat ráz historického jádra a soustavnou činnost na obnovách kulturních památek. „Chvályhodný je dlouhodobý zájem o udržení a zvelebení výjimečných hodnot, kterých je MPZ Brtnice nositelem. Město se také významně podílí na udržení tradic a na kulturním, společenském a spolkovém životě,“ konstatovala vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Jana Musilová.
Stěžejními akcemi v roce 2018 byly rozsáhlá revitalizace zámeckého parku, kde se podařilo obnovit část ohradních zdí a schody a provést parkovou úpravu anglické zahrady. Důležitou byla také obnova dvora Rodného domu Josefa Hoffmanna, která proběhla v rámci přeshraničního projektu Interreg ve spolupráci s MAKem Vídeň (Muzeum užitého umění Vídeň) a Moravskou galerií Brno. Zásadními obnovami, které byly v roce 2018 podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, jsou restaurování podlah v Rodném domě Josefa Hoffmanna, obnova podlahy ve vrchnostenské sýpce, obnova ohradní zdi v zámeckém parku, či repase vstupních dveří kostela sv. Karla Boromejského a bl. Juliány.
Druhé místo získalo město Jemnice. „Komise vysoce ocenila množství už vykonané práce v oblasti péče o kulturní dědictví, dlouhodobý přístup k regeneraci MPZ a snahu o uchování jedinečného rázu historického města. To se projevuje například i v unikátní střešní krajině MPZ, která je jen velmi málo narušena půdními vestavbami,“ dodala Jana Musilová.

Jemnice je městem, které oplývá památkami, nachází se zde 47 nemovitých kulturních památek. Je také držitelem jedné nehmotné národní kulturní památky – Běhu o Barchan – zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury. Neopomenutelnou památkou je lokální železniční trať Jemnice – Moravské Budějovice, na které byla v roce 2017 znovuobnovena pravidelná železniční doprava. Stěžejními akcemi obnov nemovitých kulturních památek v roce 2018 byly pokračující práce na opravě krovů střech zámku, předláždění vstupní části hřbitova, oprava věže kaple v Louce, obnova mlatových cestiček v arboretu a restaurování křížové cesty J. Šlezingera v kostele sv. Víta. Zásadní obnovou, která byla podpořena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, byla další etapa obnovy hradební zdi.

Třetí místo obsadilo město Moravské Budějovice. Na území jeho MPZ se nachází 11 nemovitých kulturních památek. Komise hodnotila kontinuální úsilí města o opravu všech památek a péči o veřejné plochy a zeleň. Za zmínku stojí také bohatý kulturní život města s důrazem na podporu spolkových aktivit. Mezi zásadní obnovy provedené v roce 2018 patří obnova zámku, zámeckých koníren a dokončení úprav náměstí Míru a přilehlých ulic. „Komise ocenila nemalý objem financí investovaný do obnovy Národního domu, který je ve vlastnictví města a není nemovitou kulturní památkou. Velmi pozitivně také hodnotila zpracování plánu ochrany MPZ Moravské Budějovice,“ shrnula Jana Musilová.
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS). Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.
Slavnostní vyhlášení cen proběhne na jaře 2019 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

  • Facebook
  • Twitter