Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku představí v Jihlavě

/
/
/
688 ZobrazeníVýstavu nazvanou Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava (MVJ). Výstavu zahájí vernisáž ve čtvrtek 27. února v 16.00.

Výstava volně navazuje na sérii teritoriálně zaměřených výstav s archeologickou tématikou. Výstavy pořádané s dvouletou periodicitou byly v MVJ zahájeny výstavou Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku v roce 2018 a v letošním roce pokračují prezentací archeologických nálezů na Jihlavsku, přičemž celá polovina výstavy je věnována speciálnímu přírodovědnému oboru – dendrochronologii, která představuje pro archeologii jednu z nejdůležitějších možností absolutního datování historických stavebních konstrukcí či ojedinělých nálezů dřeva.

„Archeologické nálezy na Jihlavsku jsou věnovány především výzkumům historických měst, městeček a městysů – Jihlavě, Batelovu, Brtnici, Polné a Stonařovu, zvláštní pozornost je zaměřena na hrnčířské pece zkoumané v Kostelci u Jihlavy (1953), v Jihlavě – Křížové ulici č. 14 (1993, 2008) a nejnověji v ulici U Skály v Jihlavě (2019). Prezentovány budou také průzkumy jihlavských historických domů a jejich hospodářského zázemí. Předmětem archeologických průzkumů byly v minulosti všechny tři nejstarší jihlavské kostely (sv. Jakuba Většího, Nanebevzetí Panny Marie s klášterem minoritů a Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem) a výběrově tři venkovské kostely sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy, sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou a sv. Petra a Pavla v Rančířově. Kromě již zmiňovaných menších měst a městysů nacházejících se v obvodu města Jihlavy, představujeme také ojedinělé nálezy a „ztrátové artefakty“ nalezené ve volné krajině na Jihlavsku,“ popisuje David Zimola.

Druhá neméně významná část výstavy je věnována dendrochronologickým výzkumům. Na jedenácti panelech jsou přehledně prezentovány metody datování dřeva na základě zkoumání tloušťky letokruhů stromů a vytváření tzv. letokruhových křivek, umožňujících na konci celého procesu určit letopočet skácení stromu. Tato část výstavy má nadregionální přesah, neboť se zabývá oborem jako takovým s příklady z celé Vysočiny i dalších regionů. Kromě datování historických dřev nám výzkum letokruhů přináší poznatky o klimatu v minulosti, lze např. zjistit suchá období nebo různé katastrofy v podobě požárů apod. Na výstavu se váže tematická přednáška s názvem Dendrochronologie jako dobrodružství v rámci cyklu Science café, kterou přednese Ing. Josef Kyncl v Malovaném sále MVJ v úterý 17. března od 18.00. Výstava potrvá do neděle 25. října.

  • Facebook
  • Twitter