Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Antropologický kongres skončil v Humpolci

/
/
/
877 ZobrazeníMezinárodní antropologický kongres dr. Aleše Hrdličky vyvrcholil v Humpolci, kam při této příležitosti dorazilo kolem sto padesáti významných hostů z celého světa převážně z vědecké branže.

V Hrdličkově rodišti na ně čekal pestrý program složený z přednášek, návštěv zajímavých míst i kulturních akcí a v neposlední řadě z předávání Pamětních medailí dr. Aleše Hrdličky osobnostem v odborné i občanské rovině. Prestižní ocenění si z Humpolce odvezlo šest vědců. Dalších šest medailí předali starosta města Karel Kratochvíl, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a předsedkyně České společnosti antropologické Eva Drozdová osobnostem, které se zasloužily o dobré jméno Humpolce. V rovině občanské má ocenění statut čestného občanství města.

Kongres se koná jednou za deset let ve spolupráci města Humpolce a České společnosti antropologické. Připomíná mimo jiné život a dílo dr. Aleše Hrdličky, humpoleckého rodáka a antropologa celosvětového významu. Ten by letos oslavil 150. narozeniny.

Do Humpolce dorazily špičky světové antropologie

Další akce pro veřejnost k připomínce Hrdličkova výročí budou následovat. Humpolecké muzeum připravilo na sobotu 7. září přednášku Jaroslavy Paulusové o vystěhovalectví na Humpolecku ve druhé polovině 20. století, na kterou bude navazovat procházka městem v režii Pavla Holuba nazvaná Po stopách Aleše Hrdličky v Humpolci. Do 26. září pak zájemci mohou ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí zhlédnout výstavu věnovanou Hrdličkovi. Muzeum ji uspořádalo ve spolupráci s pelhřimovským archivem.

  • Facebook
  • Twitter