Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zemřel emeritní rektor jihlavské vysoké školy Ladislav Jirků

/
/
/
958 ZobrazeníRektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča v oznámil, že v neděli 16. srpna zemřel po těžké nemoci ve věku 74 let Ladislav Jirků, emeritní rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava.

PaedDr. Ladislav Jirků (4. 6. 1946 – 16. 8. 2020)
„V doktoru Ladislavu Jirků ztrácí vysoká škola člověka vysokých morálních kvalit, respektovaného kolegu a pedagoga jihlavské alma mater, do jejíž historie zůstane jeho jméno navždy zapsáno,“ uvedl Václav Báča.

Do Jihlavy, svého rodného města, se po studiích učitelství na Univerzitě Karlově (obor tělesná výchova-český jazyk) Ladislav Jirků natrvalo vrátil v roce 1991. Tehdy nastoupil do funkce ředitele Obchodní akademie v Jihlavě a začal se zabývat i myšlenkou terciárního vzdělávání v našem regionu. Jeho velkou zásluhou byla v Jihlavě v roce 1994 založena vyšší odborná škola, jedna z prvních samostatných škol tohoto typu v České republice, kde Jirků působil jako ředitel. Už od počátku tuto školu připravoval tak, aby mohla být přetransformována na samostatnou profesně zaměřenou vysokou školu úzce svázanou s prostředím praxe. „Hlavním cílem bylo poskytnout mladým lidem po absolvování střední školy možnost vysokoškolského vzdělání bez nutnosti opouštět Vysočinu. Úspěšní maturanti, kteří odchází za dalším studiem do metropolí, se nám už zpět do kraje mnohdy bohužel nevrací,“ uvádí dlouholetá spolupracovnice Ladislava Jirků Alena Štěrbová, která v současné době působí na VŠPJ jako prorektorka pro strategii a vnější vztahy a zároveň zástupce rektora.

Ladislav Jirků

Ladislav Jirků byl inaugurován prvním rektorem nově vzniklé a dosud jediné veřejné vysoké školy v Kraji Vysočina v roce 2006, a to na čtyřleté funkční období. Vedením vysoké školy byl ovšem pověřen už od roku 2004, kdy byla vysoká škola zákonem zřízena. Po roce 2010 se tento jihlavský rodák aktivně zapojil do veřejného a politického života – působil jako člen Zastupitelstva města Jihlavy, poslanec PS PČR a člen Zastupitelstva Kraje Vysočina.

„Vedení vysoké školy se připojuje k vyjádření soustrasti rodině a všem pozůstalým. Ladislav Jirků bude mít stále čestné místo a uctivou vzpomínku v historii jihlavské vysoké školy,“ uzavřel Václav Báča.

  • Facebook
  • Twitter