Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava o měkkýších Vysočiny S domečkem na zádech

/
/
/
1153 ZobrazeníV pátek 27. dubna bude v prostoru malého sálu Muzea Vysočiny Jihlava otevřena výstava S domečkem na zádech, která veřejnosti představí více než sedmdesát druhů měkkýšů, kteří žijí na území Vysočiny. 

„Měkkýši jsou starobylou živočišnou skupinou, která za více než pět set milionů let své existence dokázala osídlit prakticky všechny typy biotopů Země, od mořských hlubin po velehory. Měkkýši žijí i v pouštích a stepích, na polích, ve městech, na skalách a zříceninách i v podzemních prostorách. Měkkýši jsou velmi důležitou složkou všech biotopů, ať již jako predátoři, fytofágové, rozkladači odumřelé hmoty či přenašeči různých parazitů či chorob a stejně tak i jako potrava mnohých jiných predátorů či hostitelé parazitů a parazitoidů.
Celkově je na světě známo okolo sto třiceti tisíc druhů měkkýšů, rozdělených do osmi tříd. Z těch jsou v České republice zastoupeny pouze dvě – plži (223 druhů) a mlži (28 druhů). Na území Vysočiny byl dosud zjištěn výskyt 141 druhů plžů a 22 druhů mlžů,“ popisuje kurátor výstavy Pavel Bezděčka.

Výstava S domečkem na zádech, kterou připravilo přírodovědné oddělení našeho muzea, představí schránky (ulity a lastury) více než sedmdesáti druhů měkkýšů Vysočiny a makrofotografie stovky druhů včetně tzv. nahých plžů (tedy slimáků a plzáků). „Výstava bude jednoduchým, ovšem srozumitelným průvodcem měkkýší faunou Vysočiny. Je určena široké veřejnosti, především pak školám všech stupňů a aktivním zájemcům o přírodu regionu. Návštěvníci výstavy zjistí, že měkkýši Vysočiny nejsou pouze šnek (hlemýžď zahradní), slimák a škeble, ale že se zejména jedná o spoustu drobných druhů, často menších než tři milimetry, kterých si v přírodě ani nevšimneme. Názorné ukázky a fotografie doplní na panelech stručné texty o anatomii, biologii a významu měkkýšů a také informace o nejvýznamnějších druzích Vysočiny,“ uzavírá Pavel Bezdečka

Výstava bude otevřena do 10. června.

  • Facebook
  • Twitter