Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vysoká škola polytechnická Jihlava slaví patnácté narozeniny

/
/
/
682 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem dne 3. června 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice. Je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

Vysokou školu polytechnickou Jihlava absolvovalo doposud necelých pět tisíc studentů. Absolventi našich zdravotnických oborů našli uplatnění na významných klinikách jak v České republice, tak i v zahraničí, např. ve Vídni nebo v Ženevě. Absolventi technických oborů směřují do nadnárodních společností se strojírenským a technickým zaměřením, nejen v našem kraji. Absolventi ekonomických oborů zastávají důležité posty např. v oblasti personalistiky a marketingu hlavně v bankovní sféře a u významných nadnárodních korporací.
Aktuálně máme téměř 1700 studentů prezenční i kombinované formy studia, kteří studují bakalářské i magisterské obory různého zaměření – od aplikované techniky a informatiky přes cestovní ruch až po zdravotnické obory, kde např. obor „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví“ je zcela unikátní v rámci vysokého školství České republiky.
Během studia klade VŠPJ velký důraz na praxi. Studenti absolvují několika měsíční praxe ve společnostech jak z veřejné tak i ze soukromé sféry a zároveň i ve zdravotnických institucích.

V roce 2018 byla zahájena dosud největší investice VŠPJ – dlouhodobě plánovaná přístavba výukového centra a rekonstrukce severovýchodního křídla hlavní budovy. Moderní výukové centrum s kapacitou 330 míst bude sloužit nejen pro výuku studentů, ale stane se také centrem kultury a setkávání, a to nejen pro studenty, ale i pro veřejnost.

  • Facebook
  • Twitter