Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vrakbar nabízí také terénní sociální služby

/
/
/
529 ZobrazeníNízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava (dále pouze NZDM) nabízí také sociální služby terénní formou. Jde o sociální práce na ulici zaměřené na cílovou skupinou mladých lidí ve věku od 14 do 26 let pohybující se v Jihlavě, kteří zažívají nepříznivé situace v rodině, škole, u vrstevníků.

Často užívají návykové látky, mají problémy s chováním, prací či financemi, těžko se adaptují v pracovním i v přirozeném prostředí. Mnohdy jsou mladí lidé i otevřenější a cítí se bezpečněji, když s nimi pracují pracovníci Vrakbaru venku a nejsou za zavřenými dveřmi. Do terénu chodí ve školním roce dvakrát týdně, v pondělí mezi 13.00 a 16.30 a ve středu od 14.00 do 18.00.

„Metodu streetwork tvoří aktivní vyhledávací a kontaktní činnost zaměřená na jednotlivce i sociální skupiny. Jedná se tedy o vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou podpory a pomoci. Vyhledávací funkce spočívá v tom, že pracovník aktivně vyhledává své klienty za účelem navázání kontaktu. Doprovodná činnost znamená poskytování pomoci a podpory v řešení nepříznivých životních situací, pomoc při zvládání každodenních problémů. Doprovodná činnost znamená i fyzické doprovázení klienta do různých institucí jako je např. policie, soud, kurátoři pro mládež, úřady práce, domy na půl cesty apod. Mobilní funkce terénní sociální práce vychází z potřeb samotné cílové skupiny a znamená, že lokalita práce s cílovou skupinou se pohybuje a mění právě podle potřeb skupiny nebo jiných faktorů (např. ročního období, záborem jejich hřiště apod.). V praxi to vypadá tak, že pracovník navštěvuje místa, kde se nachází skupina klientů, se kterou právě pracuje,“ vysvětluje Nela Starobová, pracovnice NZDM Vrakbar Jihlava.

Práci v terénu provádí podle jejích informací sociální pracovníci (streetworkeři), jejichž kanceláří jsou ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Jejich úkolem je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé životní situaci. „Cílem streetworku je pracovat s lidmi v jejich prostředí, preventivně na ně působit (upozorňovat na nevhodné chování, rizikový styl života), pracovat s nimi na jejich potížích (např. doprovod to instituce, hledat práci, potíže ve škole, se školou atd.). Jinými slovy řešit věci, které je trápí a potřebují s nimi pomoci a poskytovat jim sociální poradenství a pomoc. V prvním pololetí letošního roku proběhlo v terénní formě služby 293 kontaktů s klienty, u kterým streetworkeři provedli 952 intervencí. Považujeme za důležité zmínit i to, že terénní práce v roce 2021 byla a je silně ovlivněna protiepidemickými opatřeními,“ dodává Nela Starobová.

  • Facebook
  • Twitter