Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě začíná velká investice do trolejí

/
/
/
514 ZobrazeníZa rok bude elektricky cestovat už 75% cestujících v jihlavské městské hromadné dopravě (MHD). První část nového trolejového vedení na ulicích Havlíčkova a Pražská je hotová a ještě letos začne hlavní investice do elektrifikace severu Jihlavy.

Dopravní podnik města Jihlavy ve čtvrtek odpoledne převzal od zhotovitele dokončenou stavbu trolejového vedení na kruhové křižovatce ulic Havlíčkova – Pražská. Slavnostní zahájení provozu této trati se uskuteční v neděli 19. září 2021 během oslav Evropského týdne mobility, kdy se uskuteční také retrojízdy historickými vozidly a jízdné v MHD bude zdarma. Dopravní podnik města Jihlavy zároveň veřejně představí rozšíření trolejové trasy na Bedřichov a do Pávova. Po trase budoucí trati pojedou parciální trolejbusy, ve kterých lidé uslyší komentář s podrobným představením nové investice.

Velké investiční akci za bezmála 130 milionů korun bez DPH, předcházela rekonstrukce trolejí na okružní křižovatce Havlíčkovy a Pražské ulice. Zde dosáhla investice částky 6,9 mil korun bez DPH. Kromě trolejí bylo nutné vyměnit i sloupy. Díky opravě bude umožněno i přímé vedení trolejbusů z Masarykova nám. ke Kauflandu, které nyní objíždějí trasu po Třídě Legionářů a Fritzovou ulicí. „Kruhový objezd je totiž koncipován jako všesměrový, což po dokončení trolejí na Bedřichov umožní zavést nové trolejbusové linky G a H,“ říká předseda představenstva DPMJ Radim Rovner.

Předmětem vlastní stavby, která začne na podzim letošního roku, bude vybudování nové trolejbusové trati v severní části města, která umožní využití bezemisní dopravy v lokalitě Bedřichova a propojení města s průmyslovou zónou s potenciálem obsluhovat elektricky také části města Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl prostřednictvím tzv. parciálních trolejbusů.

Celková délka nové trolejbusové trati bude 5700 metrů. V rámci výstavby bude osazeno 290 kusů zcela nových trakčních stožárů, provedena instalace trolejových drátů v délce přibližně 24 km a položeno přes 4600 metrů trakčního kabelového vedení. Pro napájení nové trolejbusové trati budou vybudovány dvě nové měnírny, které budou transformovat vysoké střídavé napětí 22 kV na stejnosměrné napětí 600 V pro trolejbusy.

Tišší centrum města a Horní Kosov

Stavba nové trolejbusové trati na Bedřichov bude mít díky využití parciálních trolejbusů dopad i na jiné části města, kterým se stejně jako Bedřichovu, Pávovu nebo Antonínovu Dolu uleví od hlučnějších CNG autobusů. Jednat se bude o centrum města a oblast ulic Žižkova, Rantířovská a Lipová. Po nové trati budou vedeny trolejbusové linky G a H.

Linka G nahradí část linky 12 a část linky 3. Propojí Antonínův Důl, Pávov a Bedřichov přes centrum města s Horním Kosovem a nabídne tak obyvatelům těchto čtvrtí nová přímá spojení.

Doplňková linka H poté nově zajistí přímé a rychlé spojení Bedřichova s oblasti okolo ul. Tolstého. Tedy spojení s autobusovým nádražím, středními školami, Vysokou školou polytechnickou nebo s Domem zdraví a s nemocnicí Jihlava.

Nové veřejné osvětlení na trakčních stožárech
V ulicích Sokolovská a Pávovská bude nové veřejné osvětlení s LED svítidly. Ta budou usazena na nových trakčních stožárech včetně nových zemních kabelových rozvodů, vedených ve společném výkopu s trakčními napájecími kabely. V části trasy bude položeno i nové optické vedení metropolitní internetové sítě. Trakční trolejbusové stožáry budou stát v místech stávajících stožárů veřejného osvětlení, které jsou na hranici nebo za hranicí své živostnosti. Měnit by se muselo i zemní kabelové vedení. Díky výstavbě trolejbusové trati se tak ušetří nemalé finanční prostředky za nové osvětlení ulic.

Po dokončení stavebních prací na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku 2022 bude na nové trati zahájen pravidelný provoz MHD. V souvislosti se zprovozněním této trati vroste podíl bezemisní elektrické trakce v jihlavské MHD v oblasti ujetých vozokilometrů z dnešních cca 50 % na cca 65–70 % a v oblasti počtu přepravených cestujících z dnešních cca 60 % na 80 %. Jihlava tak bude s předstihem plnit stanovené národní i evropské cíle v oblasti čisté bezemisní hromadné dopravy.

  • Facebook
  • Twitter