Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Veřejné jednání o úložišti radioaktivního odpadu u Jihlavy

/
/
/
633 ZobrazeníVeřejné jednání proběhne ve středu 13. listopadu od 15.00 na jihlavské radnici, se zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů, starosty dotčených obcí i vedením města Jihlavy bude moci debatovat i veřejnost.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) hledá místo, kam by se uložily tisíce tun radioaktivního odpadu. Jednou z uvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště je i Čertův hrádek nacházející se na území obce Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná.

„Lokalita Čertův hrádek je jedním z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky. Proto dne 27. 5. 2019 šestice starostů z Čertova hrádku vydala společné prohlášení s odkazem na Ústavu České republiky a obsah jí upravených občanských práv a povinností se společně obrátila na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při naplňování a ochraně tohoto veřejného zájmu České republiky,“ uvedl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.

„Stavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů negativně ovlivní rozvoj širšího regionu, neboť sebou přináší nejen rizika pro životní prostředí, zdroje pitné vody, prašnost a hluk při výstavbě, ale i rizika při přepravě radioaktivních odpadů, sociální nebo ekonomická,“ dodal náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Vít Zeman.

„Tuny radioaktivního odpadu rozhodně nejsou turistickým lákadlem, který by podněcoval k návštěvě okresu Jihlava. Ve svém důsledku by se tak z okresu Jihlava stala pouze jakási skládka radioaktivních odpadů pro celou ČR, což zásadně odmítáme,“ doplnila primátorka města Jihlavy Karolína Koubová.

Vedle šestice obcí okolních ulic se negativně ke stavbě úložiště vyjádřilo dvacet členských obcí Mikroregionu Třešťsko a deset členských obcí Mikroregionu Dušejovsko. Kromě Jihlavy bylo pro další jednání vyzváno i město Pelhřimov.

  • Facebook
  • Twitter