Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V pátek obnovili stavaři práce na opravách silnice mezi Ostrovem a Křižanovem

/
/
/
343 ZobrazeníV pátek 1. dubna se obnovily práce na opravách vozovky silnice I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, které započaly v roce 2021 v úseku o celkové délce 10,6 kilometrů. V letošním roce dokončí Ředitelství silnic a dálnic ty úseky, které nebyly realizované v průběhu předchozí stavební sezóny.

Od první poloviny února už využívali stavaři příznivého počasí a postupně v jednotlivých částech pracovali na odvodnění této komunikace I/37. S úplným začátkem nové stavební sezóny tedy zahájili i současnou opravu povrchu. Staré konstrukční vrstvy vozovky dnes frézovali na průtahu Ostrovem nad Oslavou, kde zbývá opravit přibližně 700 metrů. Na průtahu obcí se pracuje za provozu po polovinách vozovky a provoz je veden kyvadlově průjezdným jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. 

V pondělí 4. dubna zahájí frézováním na průtahu obcí Jívoví, kde budou opravovat zhruba 1300 metrů. Zde se ale bude pracovat za úplné uzavírky části silnice I/37 s převedením dopravy na značenou objízdnou trasu.

Pokud jde práce, které by se měly v letošním roce provést, tak se bude pokračovat ve výměně konstrukčních vrstev vozovky v různé její tloušťce podle výsledků předchozí diagnostiky. Kde budou po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství zjištěny další lokální poruchy, budou provedeny případné lokální sanace s odstraněním části podkladní vrstvy a její reprofilací a zhutněním. Dojde k vyčištění, dosypání a zpevnění krajnic a případným úpravám svahů zemního tělesa. Bude provedena výměna stávající svodidel a jejich doplnění, aby zádržný systém odpovídal současným normám. Pokračovat se bude v opravách odvodnění komunikace.

  • Facebook
  • Twitter