Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

V Pacově plánují pokácet stromy v Karmelitánské ulici

/
/
/
4268 Zobrazení„Vzhledem k tomu, že je tato lokalita velice frekventovaná díky provozu zdejší základní školy, vyskytuje se zde velké množství chodců, zejména dětí a stromy nejsou v dobré kondici, nechali jsme zpracovat patřičný dendrologický posudek. Během jarních prázdnin v době od 26. února do 1. března dojde k odstranění třinácti stromů, dvanácti javorů mleč a jedné lípy srdčité.

V souvislosti s tímto kácením si vás dovolujeme požádat o pochopení a trpělivost z důvodu dopravních komplikací v této lokalitě. Úsek bude v uvedené době uzavřen jak pro pěší, tak pro vozidla. Průchod chodců bude možný přes areál školy Za Branou. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti,“ vyzývá Lukáš Vlček, starosta Pacova.

Podle jeho slov radnice v Pacově vlastní a udržuje v intravilánu města desítky hektarů zeleně. Kromě standardní údržby travnatých ploch dochází každoročně k údržbě stávajících stromů či dosadbě nových.

„Každoročně dochází také ke kácení stromů, a to především v případech, které ohrožují své okolí. V takovýchto situacích je zpravidla strom nejdříve posouzen dendrologem a dendrologický posudek je také přílohou žádosti o kácení stromů,“ uzavírá Lukáš Vlček.

  • Facebook
  • Twitter