Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě začala oprava další části hlediště v amfiteátru Březinovy sady

/
/
/
787 ZobrazeníAmfiteátr v Březinových sadech v Jihlavě prochází rekonstrukcí, práce budou probíhat do konce srpna a za 2,3 milionu korun dělníci opraví střední část hlediště, která je umístěna mezi dvěma stávajícími kamennými schodišti v areálu. Ta se celkově opravovala už v roce 2016.

V průběhu stavebních prací dojde kvůli požadavkům na bezpečnost k omezení provozu stávajících schodišť v areálu. „Vždy ale zůstane alespoň polovina každého schodišťového ramene v užívání tak, abychom návštěvníky areálu stavbou co nejméně obtěžovali,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Martin Laštovička.

Jedná se podle jeho slov o opravu střední části stávajícího diváckého hlediště spočívající v odstranění pohnutých a rozpraskaných betonových prvků vč. nedostatečných základů. Provedení nového hlediště vč. založení do dostatečné hloubky na stupňovitý obvodový základ dělený příčnými základy na jednotlivé dilatační úseky. Položení nové železobetonové desky se zapuštěnými ocelovými kotevními prvky pro jednotlivé stupně hlediště, které budou následně vyzděné z lomového kamene do betonu.

Akce je financována výhradně ze schváleného provozního rozpočtu města Jihlavy pro letošní rok a zajišťuje ji majetkový odbor města. Celková cena díla je 2 284 000 Kč bez DPH.

Velký festival Vysočina Fest 2020 musel být pro letošek kvůli čínskému viru zrušen a uskuteční se až příští rok. Areál ale chce magistrát nechat na celé léto otevřený a oživovat ho různými menšími akcemi včetně promítání filmů v letním kině. Ta část areálu, kterou nebude možné použít, bude zřetelně ohraničena staveništním oplocením.
Hlavní spodní komunikace procházející areálem, tj. zpevněná plocha mezi jevištěm a hledištěm nebude stavbou omezena, popř. bude omezení pouze krátkodobé např. pro přesun mechanizace. Přeprava materiálu z a na stavbu bude probíhat mimo tuto plochu.

„I přesto žádáme všechny návštěvníky areálu o ohleduplnost a shovívavost během stavebních prací. Rodiče, kteří sem chodí s malými dětmi, prosíme o zvýšený dozor,“ doplnil Ondřej Stránský z majetkového odboru města. Dětské hřiště a WC v areálu budou podle jeho slov i během této akce standardně provozována v rozsahu podle platného návštěvního a provozního řádu a tyto části areálu nebudou akcí jakkoliv dotčeny.

  • Facebook
  • Twitter