Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Brodě v Perknově U Palánů se sešli stomici

/
/
/
1202 ZobrazeníStomici se ve čtvrtek 8. prosince sešli v hostinci U Palánu v Perknově v Havlíčkově Brodě, aby zhodnotili rok 2022 a také zavzpomínali na začátky klubu, který v Havlíčkově Brodě vznikl 7. února 2017 pod názvem Klub stomiků H.B. ILCO.

Klub vznikl pod vedením stomické sestry Hany Brabcové za pomoci členů klubu Josefa Rauera, Marie Rauerové a Ivanky Klučkové. Jeho cílem je sdružovat občany se stomií, pečovat o jejich potřeby a přispívat ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče o ně, pomáhat stomikům znovu získat ztracené sebevědomí.

Hlavním bodem programu čtvrtečního setkání byla volba nového předsedy. „Za pomoci Ivanky Klučkové, manželů Raurerových, Dany Baťové, Vendulky Vodičkové, Věrky Novákové a Nemocnice Havlíčkův Brod byl založen klub stomiků H.B. ILCO. Klub jsem vedla od roku 2017. Pak převzal žežlo Jan Friml. Chci mu poděkovat, že se za jeho vlády udělalo spousty práce. Dnes jsme zvolili novou předsedkyni Gabrielu Cyranyovou, která povede klub od 1. ledna 2023. Přeji ji hodně úspěchu,“ uvedla Hana Brabcová, spoluzakladatelka a první předseda klubu stomiků H.B. ILCO. Rok 2022 zhodnotil člen výboru Josef Rauer: „Výbor se schází každý měsíc a řešíme vše potřebné. V květnu byla rekondice v Luhačovicích a v září v Třeboni. Obě rekondice se vydařily, jak účastí i počasí nám přálo. Děkujeme Věře Zeminové za zorganizování rekondicí. Také poděkování patří našemu předsedovi Janu Frimlovi za zajištění dopravy. Dochází ke změně předsedy. Jedeme dál, zaniknout nemůžeme. Přeji všem pevné zdraví v roce 2023 a veselou mysl.”
Na setkání seznámila přítomné Jana Doležalová s výrobky firmy Coloplast, které pomáhají stomikům. Několik jubilantů převzalo dárek k životnímu výročí. Předseda Jan Friml obdržel za svoji práci dort. Ostatní členové výboru dostali květinovou pozornost a dárky. Na setkání byla Marie Bohuslavová, předsedkyně Českého svazu žen – Havlíčkův Brod, který přispívá na činnost klubu H.B. ILCO.

Na programu setkání byla tombola a výhry předával Anděl a Mikuláš, k tanci a poslechu zahrálo duo Milan Moc a Jiří Císař. Poděkování si zaslouží personál hostince U Palánů za vzornou obsluhu. Snad z nebe se dívala na setkání spoluzakladatelka klubu H.B. ILCO Ivanka Klučková, která zemřela v roce 2018.

  • Facebook
  • Twitter