Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Úterý a středa patří v Brodě Karlu Havlíčkovi Borovskému

/
/
/
864 ZobrazeníV úterý 26. a ve středu 27. října se v Havlíčkově Brodě uskuteční dvoudenní konference nazvaná Havlíčku, Havle!, konaná při příležitosti 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského.

úterý 26. října se mohou žáci a učitelé základních a středních škol zúčastnit ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě dvou devadesátiminutových diskusních bloků. V první se od 9.00 zaměří historici Magdalena Pokorná a Adam Drda a středoškolský učitel Aleš Říman na téma Jak prezentujeme postavu Karla Havlíčka a jeho dílo dnes? Diskutovat by měli o tom, jak prezentovat Karla Havlíčka na školách, ve filmu, literatuře či dokumentu, jaký je novinářský vzor, zda máme číst Havlíčka a jak, zda ho interpretujeme správně?

Ve druhém bloku zhlédnout od 12.15 účastníci nejprve živý podcast historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana z portálu Přepište dějiny na havlíčkovské téma. Následně proběhne debata historiků Mileny Lenderové, Petra Hlaváčka a Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana o význam Karla Havlíčka a jeho proměnách v průběhu času. Řeč se dotkne témat: Havlíček pravý vs. Havlíček potřebný, Havlíček a Masaryk, vydávání korespondence a Havlíčkova díla dnes a v minulosti, Havlíčkův život a životopis, Havlíčkova podoba, osud Zdenky Havlíčkové coby živoucí památky na Karla Havlíčka.

Večer čeká zájemce z řad veřejnosti od 18.00 ve velkém sále Staré radnice podobný blok nazvaný Karel Havlíček v našich životech. Na jeho úvod vyslechnou účastníci komentované hudební pásmo o hudební tvorbě Karla Havlíčka v podání souboru Ostravská bandaska pod vedením Viktora Velka. Následovat bude živý podcast historika Michala Stehlíka a publicisty Martina Gromana z portálu Přepište dějiny na havlíčkovské téma. V následné debatě vystoupí historici Adam Drda, Milan Hlavačka, Milena Lenderová, Magdaléna Pokorná a Jiří Štaif.

Na všechny bloky konference jsou vstupy zdarma.

Ve středu 27. října naváže ve velkém sále Staré radnice vědecká konference, kterou pořádají Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod  a Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu.

Program začíná v 9.00.

Osobnost Karla Havlíčka

9.00–9.15      PETR TVRDÝ: „Naposledy přišel Karel k nám před Božím tělem roku 1856“. Josefa Menšíkova a její vliv na občanskou společnost Německého Brodu druhé poloviny 19. století

9.15–9.30      JAKUB RAŠKA: Čeští národní liberálové a dělnická sociální otázka ve čtyřicátých až šedesátých letech 19. století

9.30–9.45      LUBOŠ VELEK: Zvolení Karla Havlíčka poslancem říšského sněmu

9.45–10.00    LADISLAV HLADKÝ: Karel Havlíček a Slované

10.00. –10.15  diskuse


Karel Havlíček – český žurnalista a publicista

10.45–11.00  MAGDALÉNA POKORNÁ: Škola národní a občanské odpovědnosti (Havlíček a jeho publicistika)

11.00–11.15  EDUARD MIKUŠEK: Regionální žurnalistika českých Němců v revoluci 1848–1849

11.15–11.30  LADISLAV FUTTERA: I jindy jsem nevynechal žádnou příležitost a využil ji k tomu, abych svým čtenářům vychválil užitečná nařízení a otcovskou správu naší vlády. Korespondence Karla Havlíčka s úřady

11.30–11.45  diskuse

Karel Havlíček Borovský literární

13.30–13.45  FRANTIŠEK MARTÍNEK: Podoby Karla Havlíčka v jeho dopisech

13.45–14.00  ANNE HULTSCH: Ilustrace jako interpretace. Křest sv. Vladimíra a jeho různá vydání

14.00–14.15  diskuse

Odkaz Karla Havlíčka Borovského

14.45–15.00  MARIE L. NEUDORFLOVÁ: Ten nám teprve oči otevřel, dříve jsme ani nevěděli, co jsme a čí jsme.

14.45–15.00  ONDŘEJ SLAČÁLEK: Havlíček Masaryka a Havlíček radikálů

15.00–15.15  MILENA LENDEROVÁ: Zdeňka Havlíčková – život po životě

15.15–15.30  diskuse

15.30–15.45  DOMINIK MELICHAR: Přislibuj si mně, poroučej si mně, vyhrožuj si mně, přece zrádcem nebudu.  Obraz Karla Havlíčka Borovského v samizdatu

15.45–16.00  LUBOMÍR MÜLLER: Píseň Jaroslava Hutky Havlíčku, Havle a její dopady v české justici 20. a 21. století

16.00 – 16.15  diskuse

16.15–16.30  zakončení konference

Konference se koná na základě regionální spolupráce Akademie věd České republiky a Kraje Vysočina.

  • Facebook
  • Twitter