Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě se opravují a konzervují

/
/
/
503 ZobrazeníPřed tím, než se Kašna Amfitrité na spodním Masarykově náměstí a Neptupova kašna na horním náměstí v Jihlavě zazimují a zakryjí dřevěnými deskami, projdou opravami a biosanací.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo s městem Jihlava bude na opravách kašen pracovat restaurátor Otakar Marcin ml. Jeho hlavním úkolem bude revize stavu kašen, zpevnění povrchu kamene, celoplošná biosanace, čištění a mytí kameniva regulovanou tlakovou vodou, injektáž mikroprasklin a prasklin a hmotové doplnění destrukcí. Probíhat bude také, čištění, odrezení a nátěr železných spon, barevné úpravy povrchu a konečné konzervační ošetření. Práce budou probíhat v následujících dvou až třech týdnech podle klimatických podmínek.

Cena za práci na obou kašnách nepřesáhne 270 tisíc korun. Město na opravu kašen obdrží také mimořádný příspěvek z dotačního titulu ve výši 67 tisíc korun.

Po ukončení prací už nebude vzhledem k blížícímu se zimnímu počasí obnovován vodní režim v kašnách, ale dojde k zazimování vodních technologií a na obě kašny město nainstaluje mobilní dřevěné zakrytí.

Dvě kamenné kašny byly na hlavním jihlavském náměstí postaveny v roce 1797 na místě středověkých dřevěných kašen. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami antických bohů vod Neptuna a Amfitrité, jež jsou dílem sochaře Jana Václava Prchala. Okolo obou kašen je zachován pás původní dlažby tzv. kočičích hlav z 19. století.

  • Facebook
  • Twitter