Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Starosta Třebíče přivítal Tři krále

/
/
/
1267 ZobrazeníVe čtvrtek 3. ledna v 15.00 zahájili na Třebíčsku slavnostně Tříkrálovou sbírku. Oblastní charita Třebíč zapečetila pro tuto akci 514 pokladniček, se kterými bude v městech a obcích chodit přes tisíc koledníků. 

V průběhu sbírky přivítal Tři krále starosta Třebíče Pavel Pacal a popřál jim štědré dárce a hodně úspěchů. Tři králové v doprovodu koledníků a prostých lidí v kostýmech se poklonili a složili dary Ježíškovi v jesličkách u vánočního stromu. Na náměstí pokračoval asi hodinový program, vystoupili žáci ze Základní školy na Václavském náměstí, zpívaly se koledy, děti se mohly svézt na poníkovi, podávaly se teplé nápoje.

Tříkrálová sbírka probíhá na Třebíčsku

Tříkrálová sbírka na Třebíčsku probíhá již tradičně. Vedoucí skupiny koledníků musí být starší patnácti let a nosí u sebe průkaz, který jej opravňuje sbírku provádět. Koledníci nosí pokladničku s červenobílým logem Charity, zapečetěnou dvěma pečetěmi.

Letošní Tříkrálová sbírka bude sloužit pro vybudování zázemí pro osobní asistenci a pro projekt záchranné sítě, který pomáhá lidem v tísni v okresu Třebíč.

  • Facebook
  • Twitter